Odnos prema neistomišljenicima

Ovakvi završavaju kod Ahl-ul-Bid`a

Ovakvi završavaju kod Ahl-ul-Bid`a Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah Izvor: Šarh Hadîth "Lâ jaznî az-Zânî", strana 35 Nećeš naći ni jednu jedinu osobu da upadne u novotariju a da se to ne zasniva na nedostatku znanja o Sunnetu i nedostatku…

Salafî to ne radi

Salafî to ne radi Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Odgovor na ove je jasan ako pogledate one koji se drže manhadža pravednih Selefa. Oni su pobili te propagande; nazivaju se "Salafijjah Džihâdijjah" (السلفية الجهادية) ili "Salafijjah da`we i borbe" (السلفية الدعوة…

Da je al-Albânî doživio ISIS...

Da je al-Albânî doživio ISIS... Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî Izvor: Pitanje: Bili ste upitani o organizovanoj da`wi i organizovanim džematima, i rekli ste da svaki džemat djeluje u svome području. Kasnije sam vas međutim čuo da osuđujete sektaštvo, kao…