Category Archives: Odnos prema neistomišljenicima
Nemoj klanjati iza Khawâridž i Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: U Libiji su Khawâridž preuzeli kontrolu nad jednim gradom i većinom masdžida u njemu. Da li je onome…

‘Da ti je Allâh podario razum ne bi sjedio sa Ahl-ul-Bid`a’

Govornik: Šajkh Sulajmân bin Salîmillâh ar-Ruhajlî Izvor: Pitanje: Slijedeća sumnja se odnosi sa sjedenje sa sljedbenicima strasti i odstupajućih metodologija. Neki ljudi sjede sa Ahl-ul-Bid`a i…

Treba li slušati Khatîba koji je Hizbî?

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î Izvor: Pitanje: Treba li slušati Khatîba koji je Hizbî? Odgovor: Savjetujem mojoj braći Ahl-us-Sunnah da se ističu i da se…

Odnos prema Salafî bratu koji se krene miješati sa Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî Izvor: Pitanje: Kako ću savjetovati moga Salafî brata ukoliko vidim da olako gleda na sjedenje sa onima sa kojima…

Znanje se ne smije uzimati od drugih mimo Salafijjûn

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li je tačno da se znanje može uzimati od bilo koga – i u slučaju da…

Objašnjavaj istinu a ignoriši optužbe za naglost i grubost

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Koji je vaš savjet u vezi sa pobijanjima svih sumnji i fetava koje nisu u skladu sa…

Kako prepoznati pozivače na neistinu?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kako se prepoznaju pozivači na neistinu? Odgovor: Po onome na što pozivaju. Ukoliko pozivaju na istinu, oni…

Vrijeme bojkotovanja

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Šta znači hadîth لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ “Muslimanu nije dozvoljeno bojkotovati svoga brata…

Žena jedino može studirati Qur’ân kod Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Žena želi studirati Qur’ân, ali to jedino može učiniti u masdžidu novotara koji pozivaju na svoje novotarije….

Studiranje kod al-Fawzâna ili borba protiv Hizbijjûn?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: U mojoj zemlji postoje mnoge zablude, novotarije i sektaštva. Ja već više godina prisustvujem vašim darsovima u ovoj…

Pobijanje Ahl-ul-Bid`a je `ibâdah i Džihâd

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki pozivači kažu da se čovjek treba pozabaviti svojim vlastitim nedostacima a ne tuđim, te smatraju da ne…

Onaj kome se ne sviđaju upozoravanja protiv Ahl-ul-Bid`a je od Ahl-ul-Bid`a

Autor: Imâm `Alî bin Thâbit al-Khatîb al-Baghdâdî (umro 463. godine po Hidžri) Izvor: Târîkh Dimašq (8/15) `Uqbah bin `Alqamah je rekao: “Bio sam kući kod Arta’e bin al-Mundhir…

Druženje sa Ahl-ul-Bid`a prouzrokuje bolest srca

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li druženje sa Ahl-ul-Bid`a prouzrokuje bolest srca? Odgovor: Bez sumnje; čovjek slijedi svoje društvo i ono utječe…

Okorištavanje internet stranicama Ahl-ul-Bid`a koje sadrže korisno znanje

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Pitanje: Postoje internet stranice koje nisu Salafî, ali sadrže korisno znanje i Salafî knjige i kasete. Da…

Upozorenja Salafijjûn protiv Takfîrijjûn

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: U nekim muslimanskim zemljama su Salafijjûn pozivači iskušani ljudima koji slijede zabludjele metodologije, posebno Takfîrijjûn – koji će ih…

Informisanje nevjerničkih vlasti o onima koji se žele priključiti ISIS-u

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân Izvor: Pitanje: Ukoliko sa sigurnošću znam da se izvjesni pojedinac želi priključiti ISIS-u, da li sam dužan obavijestiti vlasti o…

Daija kojeg svi vole

Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Žalosno je da ljudi danas govore: “Taj i taj daija ima tako lijepo ponašanje – svi ga vole!” Ako…

Onaj ko jasnoga novotara ne proglašava novotarom je novotar

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd Izvor: Pitanje: Juče ste spomenuli da onaj ko novotara ne proglašava novotarom ne spada u istu kategoriju kao on….

Lični problemi ne smiju biti razlog za Tabdî`

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kako da pravimo razliku između gibeta i namimeta protiv kojih ste upozorili i ogovaranja i upozoravanja protiv Ahl-ul-Bid`a wadh-Dhalâl? Odgovor:…

Zaštita od podvala zabludjelih sekti

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kako izbjeći podvale ovih sekti? Oni odvode neuke u zabludu, a svi tvrde da slijede manhadž Ahl-us-Sunnah. Odgovor:…

Ko treba raspravljati sa Râfidhama?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Savjetujete li gledanje i okorištavanje televizijskim programima u kojima Šî`ah raspravljaju sa Ahl-us-Sunnah? Odgovor: A ko raspravlja…

Pazite se pozivača koji lažno tvrde da su Salafijjûn

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî Izvor: Pitanje: Postoji daija koji tvrdi da je Salafî a istovremeno čini da`wu sa Hizbijjûn i ne upozorava protiv…

Zato studenti ne trebaju pobijati ljude u zabludi

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li samo učenjaci trebaju pobijati ljude u zabludi – ili i studenti mogu objašnjavati, pobijati i citirati govor…

Nemojte imati lijepo mišljenje o novotaru

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Novotarije su različite, ali su sve zlo – i na njih ne treba gledati olako i govoriti: “Ovo…

Ispravan način upozoravanja protiv Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Koji je ispravan način kada je u pitanju upozoravanje protiv daija zla? Odgovor: Ukoliko posjeduješ znanje i…

Obavezno je objašnjavati greške

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kada osuđujemo neke daije zla i uz dokaze zasnovane na Šerijatu objašnjavamo njihovu neistinu, neki govore da…

Pozivajte na istinu a ignorišite smutljivce

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: U našoj zemlji postoje pozivači koji su postali poznati preko predavanja, kaseta i društvenih mreža. On ima…

Ispravan odnos prema knjizi “al-Kaššâf”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kakva je az-Zamakhašarîjeva knjiga “al-Kaššâf”? Odgovor: al-Kaššâf je Tafsîr Qur’âna koji pridaje važnost retorici i arapskome jeziku. Ona, kao…

Odnos prema knjizi “Ihjâ’ `Ulûm-id-Dîn”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Šta vi smatrate o knjizi Imâma al-Ghazâlîja “Ihjâ’ `Ulûm-id-Dîn”? Ja čitam tu knjigu. Odgovor: Mnogo je Tasawwufa…

al-Fawzân o pozdravu “Salâm onima koji slijede Uputu”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Koji je propis za nazivanje Salâma govorom “Salâm onima koji slijede uputu” (السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى)? Odgovor: Tako…

`Abdul-Muhsin al-`Abbâd o pozdravu “Salâm onima koji slijede Uputu”

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd Izvor: Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno reći svojoj braći “Salâm onima koji slijede uputu” (سَلامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ…

Savjetovanje neistomišljenika i njihovi različiti slučajevi

Govornik: Šajkh `Abdul-`Azîz bin Jahjâ al-Bura`î Izvor: Pitanje: Postoji osoba koja kaže da strpljivo savjetuje neistomišljenika i da su njegov uzor učenjaci koji su strpljivi…

Onî koji pobijaju novotare su milostiviji prema njima od njihovih roditelja

Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Iz ovoga je poznato da ovi pobožnjaci i onî sa jako malim znanjem i razumijevanjem vjere ne mogu…

Odnos prema novotaru koji posjeduje znanje iz određenih oblasti

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Ukoliko student ispoljava novotariju i poziva na nju, a posjeduje znanje iz oblasti Fiqha i Hadîtha, da li…

al-Albânî o današnjem bojkotovanju Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî Izvor: Nedavno su me posjetili neki ljudi. Tema razgovora je bila pristup da`wi. Između ostaloga smo pričali o Šerijatski-zasnovanome bojkotovanju…

“Kritikovanje novotarâ je razlog podjele Ummeta”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li je tačno ono što neki govore, da je kritikovanje Ahl-ul-Bid`a kao što su Sûfijjah i…

Naš cilj sa našom da`wom

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kada kažemo da mnogi muslimani danas upadaju u veliki širk, mnogi se ljudi, a posebno onî koji…

Razjasni upozorenja učenjâkâ protiv Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Ponekad se nalazim na mjestu gdje su prisutne i osobe koje su pod uticajem zabludjelih daija protiv…

Najveći predmet mržnje Ahl-ul-Bid`a

Najveći predmet mržnje Ahl-ul-Bid`a Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Imâm Ibn-ul-Qajjim رحمه الله je rekao: “Novotar tvrdi da je novotarija ili bolja od Sunneta…

“Veliki učenjaci ne poznaju sadašnjost”

“Veliki učenjaci ne poznaju sadašnjost” Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Postoje ljudi koji govore da se treba držati Mašâjikh koji žive u…

Ekstremna omladina i aš-Šawkânî

Ekstremna omladina i aš-Šawkânî Govornik: `Allâmah Sâlihhh bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki mladići – Allâh ih uputio – koji prisustvuju vašim predavanjima su prestali dolaziti…

Tetka i sihr

Tetka i sihr Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Imam tetku sa kojom nemam kontakt iz straha da će me opčiniti ili navesti da konzumiram droge…

Onaj ko se slaže sa Ahl-ul-Bid`a u jednom pitanju `Aqîde je novotar

Onaj ko se slaže sa Ahl-ul-Bid`a u jednom pitanju `Aqîde je novotar Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Ukoliko se učenjak Ahl-us-Sunnah slaže sa Ahl-ul-Bid`a…

Istina se prihvata od svih ali se ne studira kod svakog

Istina se prihvata od svih ali se ne studira kod svakog Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Spomenuli ste da istinu treba prihvatati…

Ja i moji prijatelji od Ahl-ul-Bid`a

Ja i moji prijatelji od Ahl-ul-Bid`a Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki moji prijatelji se suprotstavljaju manhadžu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Ja sjedim sa njima…

Tako ćeš ustanoviti razliku među sektama i pravcima

Tako ćeš ustanoviti razliku među sektama i pravcima Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kako da ustanovim razliku među sektama i pravcima i kako da…

Ovakvi završavaju kod Ahl-ul-Bid`a

Ovakvi završavaju kod Ahl-ul-Bid`a Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah Izvor: Šarh Hadîth “Lâ jaznî az-Zânî”, strana 35 Nećeš naći ni jednu jedinu osobu da upadne…

Potvrđivanje govora obje strane prije prihvatanja proglašavanja osobe novotarom?

Potvrđivanje govora obje strane prije prihvatanja proglašavanja osobe novotarom? Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Pitanje: Da li je dozvoljeno reći da je studentu…

Salafî to ne radi

Salafî to ne radi Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Odgovor na ove je jasan ako pogledate one koji se drže manhadža pravednih Selefa. Oni su…

Prelazak na islâm preko obožavalaca grobova i Ahl-ul-Bid`a

Prelazak na islâm preko obožavalaca grobova i Ahl-ul-Bid`a Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li je ispravan islâm onoga ko ga prihvati preko…

Da je al-Albânî doživio ISIS…

Da je al-Albânî doživio ISIS… Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî Izvor: Pitanje: Bili ste upitani o organizovanoj da`wi i organizovanim džematima, i rekli ste da…

Posao sa kolegama u zabludi

Posao sa kolegama u zabludi Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Pitanje: Radim u firmi u kojoj su neke ili sve moje kolege pripadnici…

Ahl-ul-Bid`a su gori od griješnikâ

Ahl-ul-Bid`a su gori od griješnikâ Autor: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: al-Adžwibah al-Mufîdah `an As’ilat-il-Manâhidž al-Džadîdah, strana 26 – 27 Kompilacija i komentar: Šajkh Džamâl…

Provođenje vremena sa Ahl-ul-Bid`a sa svrhom korigovanja njih

Provođenje vremena sa Ahl-ul-Bid`a sa svrhom korigovanja njih Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: al-Madžmû` ar-Râ’iq, strana 121 Pitanje: Koji je propis za rad sa…

Ignorišite idiote koji ogovaraju učenjake i vladare

Ignorišite idiote koji ogovaraju učenjake i vladare Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki studenti na univerzitetu ogovaraju učenjake Saudijske Arabije i njihove…

Granica Selefije

Granica Selefije Govornik: Šajkh `Abdul-`Azîz bin Jahjâ al-Bura`î Izvor: Pitanje: Imamo mladoga Selefiju koji je međutim slab kada je u pitanju ljubav i mržnja u…

Odnos prema novotaru koji kaže da se pokajao

Odnos prema novotaru koji kaže da se pokajao Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Pitanje: Čovjek je upao u novotariju i prouzrokovao razdor u redovima…

Laik citira upozorenja učenjâkâ protiv Ahl-ul-Bid`a

Laik citira upozorenja učenjâkâ protiv Ahl-ul-Bid`a Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Ja sam laik ali volim prisustvovati darsovima velikih učenjâkâ. Prilikom teških…

Pohvalno kategorisanje ljudi

Pohvalno kategorisanje ljudi Govornik: Šajkh Muhammad bin `Umar Bâzmûl Izvor: Pitanje: Postoje oni koji govore “Smiluj se Salafijji i nemoj je dijeliti tako što ljude nazivaš Haddâdijjah…

Radost Ahl-ul-Bid`a

Radost Ahl-ul-Bid`a Autor: Imâm Muhammad bin `Alî aš-Šawkânî Izvor: Adab-ut-Talab, strana 122 Princip Ahl-ul-Bid`a je u svim vremenima bio da su sretni ukoliko neko od učenjâkâ kaže…

Ahl-ul-Bid`a se trebaju bojkotovati ukoliko se ne pokaju

Ahl-ul-Bid`a se trebaju bojkotovati ukoliko se ne pokaju Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li je âjah o ismijavanju (9:65) dokaz da se Ahl-ul-Bid`a…

Iqâmat-ul-Hudždžah za učenjake?

Iqâmat-ul-Hudždžah za učenjake? Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki ljudi govore da nikoga ne proglašavaju nevjernikom, šta god da uradi, dok mu se…

Svi Ahl-ul-Bid`a pričaju o Allâhu bez znanja

Svi Ahl-ul-Bid`a pričaju o Allâhu bez znanja Autor: Imâm Ismâ`îl bin Kathîr ad-Dimašqî (umro 774) Izvor: Tafsîr al-Qur’ân al-`Adhîm (1/267) Allâh سبحانه je rekao: إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء…

Da li je jedna novotarija dovoljna da osoba bude novotar?

Da li je jedna novotarija dovoljna da osoba bude novotar? Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Ukoliko osoba u svemu slijedi manhadž Ahl-us-Sunnah…

Osoba tvrdi da je Salafî a brani Ahl-ul-Bid`a

Osoba tvrdi da je Salafî a brani Ahl-ul-Bid`a Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Osoba kaže da je Salafî, a istovremeno brani vodeće ličnosti al-Ikhwân…

“Tražite znanje i nemojte pitati o ljudima”

“Tražite znanje i nemojte pitati o ljudima” Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Pitanje: Šta trebamo učiniti ukoliko upitamo o nekoj sekti ili novotaru…

Odnos prema Salafijjûn koji napuste okvire Salafijjah

Odnos prema Salafijjûn koji napuste okvire Salafijjah Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Sufjân ath-Thawrî رحمه الله je rekao: “Onaj ko voli svoga brata koji…

‘Ti si novotar!’

‘Ti si novotar!’ Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn Izvor: Pitanje: Ako se Allâh spušta na najniže nebo, da li to znači da se…

Sjedenje sa sljedbenicima novotarijâ i strastî

Sjedenje sa sljedbenicima novotarijâ i strastî Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Pitanje: Neki od naše Salafî braće sjede sa ljudima koji slijede strasti….

Jedini posao nezaposlenih

Jedini posao nezaposlenih Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Ovi saboteri nemaju druga posla nego da ogovaraju muslimane, njihove učenjake i vladare – da…

Maksimalno tri savjeta onima koji ogovaraju učenjake

Maksimalno tri savjeta onima koji ogovaraju učenjake Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî Izvor: Pitanje: Postoji mladić koji ogovara neke od Salafî učenjâkâ. Uprkos tome…

Onaj ko se druži sa Hizbijjûn je Hizbî

Onaj ko se druži sa Hizbijjûn je Hizbî Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî Izvor:  Pitanje: Da li je dozvoljeno upozoravati protiv daija koji se druže sa Hizbijjûn,…

Teravija iza imâma koji je novotar

Govornik: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân al-Ghudajjân Izvor: Pitanje: Hoću li klanjati Teraviju iza imâma koji je novotar? Odgovor: Ne. Traži imâma koji je na Sunnetu –…

Salafî predvodi Teraviju u masdžidu Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Salafî imâm iz Francuske već tri godine predvodi Teraviju u masdžidu koji drži novotar. Zbog toga je…

“Bojte se Allâha, tražite znanje i ostavite pobijanja!”

“Bojte se Allâha, tražite znanje i ostavite pobijanja!” Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî Izvor: Pitanje: Kada upozoravamo protiv sljedbenika novotarijâ i strastî – neki…

Zato Hizbijjûn ogovaraju Ahl-us-Sunnah

Zato Hizbijjûn ogovaraju Ahl-us-Sunnah Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î Izvor: Kada nas oni ogovaraju, oni to ne rade zbog pitanja samog po sebi. Ogovaraju…

Druženje sa Hizbijjûn sa svrhom savjetovanja

Druženje sa Hizbijjûn sa svrhom savjetovanja Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî Izvor: al-Fatâwâ al-Džalijah (2/121-122) Pitanje: Postoji osoba koja kaže da je Salafî a druži…

Propis za uzimanje znanja od nepoznate osobe

Propis za uzimanje znanja od nepoznate osobe Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li nam je dozvoljeno uzimati znanje od osobe čije…

Salafijjah ne može biti ispravna bez kritike

Salafijjah ne može biti ispravna bez kritike Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî Izvor: al-Fatâwâ al-Džalijah (2/120) Pitanje: Postoje ljudi koji govore da su Salafijjûn ali…

Poslovanje i putovanje sa Ahl-ul-Bid`a

Poslovanje i putovanje sa Ahl-ul-Bid`a Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li je dozvoljeno poslovanje sa Ahl-ul-Bid`a kada je u pitanju trgovina i druge…

Želiš li biti sa Salafijjûn ili sa Hizbijjûn?

Želiš li biti sa Salafijjûn ili sa Hizbijjûn? Autor: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî Izvor: al-Fatâwâ al-Džalijjah (2/118-119) Pitanje: Postoji neuka osoba koja nije u stanju praviti…

Dova za uputu Ahl-ul-Bid`a

Dova za uputu Ahl-ul-Bid`a Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh  al-Džâbirî Izvor:  Pitanje: Koji je propis za dovu za uputu onih koji pozivaju na novotarije i smutnje uključujući…

Upozoravanje protiv Ahl-ul-Bid`a je zadatak učenjâkâ

Upozoravanje protiv Ahl-ul-Bid`a je zadatak učenjâkâ Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Ko ima pravo upozoravati protiv Ahl-ul-Bid`a i objašnjavati njihove greške? Odgovor: Kompetentni učenjaci….

Razlika između savjetovanja novotara i pobijanja njega

Razlika između savjetovanja novotara i pobijanja njega Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Problematično mi je da tajno savjetujem osobu koja zaista praktikuje…

Sljedbenicima strastî i prohtjevâ je neugodno sa pravim Selefijama

Sljedbenicima strastî i prohtjevâ je neugodno sa pravim Selefijama Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Pitanje: Danas postoje poznate daije koje sebi pripisuju Salafijjah. Oko…

“Ja sam Selefija ali nisam fanatičan u Manhadžu”

“Ja sam Selefija ali nisam fanatičan u Manhadžu” Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh  al-Džâbirî Izvor: Pitanje: Koje je vaše mišljenje o frazi “Ja sam Selefija ali nisam…

Spas zbunjene omladine

Spas zbunjene omladine Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (1/351-352) Pitanje: Postoji zbunjena omladina koja ne zna od koga treba prihvatati i koga treba…

Novotar se ne smije braniti nakon što se objasni istina o njemu

Novotar se ne smije braniti nakon što se objasni istina o njemu Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (1/343-344) Pitanje: Ukoliko učenjaci proglase neku…

“Što čovjek ima više znanja to manje osuđuje”

“Što čovjek ima više znanja to manje osuđuje” Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Postoji izraz koji se raširio među studentima, a on…

an-Nadžmî o al-Maghrâwîju i onima koji ga brane

an-Nadžmî o al-Maghrâwîju i onima koji ga brane Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî Izvor: Pitanje: Sljedbenici al-Maghrâwîja argumentuju protiv nas time da su ga preporučili Šajkh…

“Današnje sekte su poput četiri pravne škole”

“Današnje sekte su poput četiri pravne škole” Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î Izvor:  Pitanje: Jedna od šubhi sa kojom se `Abdur-Rahmân `Abdul-Khâliq suprotstavlja Selefijskoj da`wi i…

Ima li novotar nagradu za svoju namjeru?

Ima li novotar nagradu za svoju namjeru? Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Pitanje: Postoje oni koji govore da će novotar biti nagrađen za…

Odnos prema članovima familije koji slave Mawlid

Odnos prema članovima familije koji slave Mawlid Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Pitanje: Kako da se odnosimo prema našim familijama koje slave poslanikov صلى…

Vjernici ne idu na predavanja novotarâ

Vjernici ne idu na predavanja novotarâ Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î Izvor:  Što se novotarâ tiče, savjetujem muskimansku omladinu da ne idu njihovim organizacijama. Tamo…

Da li je fetva učenjâkâ uslov za smatranje osobe novotarom?

Da li je fetva učenjâkâ uslov za smatranje osobe novotarom? Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad bin Hâdi al-Madkhalî Izvor:  Pitanje: Da li je fetva učenjâkâ uslov za smatranje…

Katastrofalni daija

Katastrofalni daija Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor:  Poslanik صلى الله عليه وسلّم je rekao: وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ…

Selefi nisu pitali o čovjeku nakon što bi saznali tri stvari o njemu

Selefi nisu pitali o čovjeku nakon što bi saznali tri stvari o njemu Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor:  Ko ti može ostati nepoznat…

Ne vjeruj ovakvim ljudima

Ne vjeruj ovakvim ljudima Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor:  Ako naiđeš na osobu koja brani Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid`a (sljedbenike svojih prohtjeva i novotarija), ili…

Šutnja studenata o novotarima i njihovim imenima

Šutnja studenata o novotarima i njihovim imenima Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor:  Video možete pogledati OVDJE Pitanje: Da li je za nas studente…

Propis za laike zabludjelih sekti

Propis za laike zabludjelih sekti Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân Izvor:  Pitanje: Koji je propis za laike koji slijede zabludjele sekte i vjerovanja? Odgovor:…

Slušanje predavanja Ahl-ul-Bid`a ili čitanje njihovih knjiga je isto kao i sjedenje sa njima ili čak i gore

Slušanje predavanja Ahl-ul-Bid`a ili čitanje njihovih knjiga je isto kao i sjedenje sa njima ili čak i gore Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: …

“Naša braća kršćani i židovi”

“Naša braća kršćani i židovi” Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Video možete pogledati OVDJE Pitanje: Koji je propis za onoga ko govori “Naša braća…

Saradnja sa neistomišljenicima u borbi protiv zajedničkoga neprijatelja

Saradnja sa neistomišljenicima u borbi protiv zajedničkoga neprijatelja Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn Izvor: Pitanje: Da li je mudrost sarađivati sa islâmskim grupama…

Nije prvi put da se laže o proglasima učenjâkâ

Nije prvi put da se laže o proglasima učenjâkâ Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Pitanje: Prije nekoliko dana je Stalni Komitet izdao fetvu…

“Učenjaci ne objašnjavaju istinu jer se boje za svoja radna mjesta”

“Učenjaci ne objašnjavaju istinu jer se boje za svoja radna mjesta” Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor:  Ovdje imamo pitanje u kojem stoji da veliki učenjaci ne objašnjavaju istinu…

Napad na Ahl-us-Sunnah je napad na poslanika

Napad na Ahl-us-Sunnah je napad na poslanika Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Pitanje: Danas postoje mnogi ljudi koji žele onesposobiti Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah da…

Onaj ko hvali Ahl-ul-Bid`a pripada Ahl-ul-Bid`a

Onaj ko hvali Ahl-ul-Bid`a pripada Ahl-ul-Bid`a Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz Izvor:  Pitanje: Da li se smatra da osoba pripada Ahl-ul-Bid`a ukoliko hvali njih? Odgovor:…

Posjećivanje Ahl-ul-Bid`a

Posjećivanje Ahl-ul-Bid`a Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz Izvor:  Pitanje: Ja običavam posjećivati dobre ljude i učenjake, ali se nekada desi i da posjetim neke Ahl-ul-Bid`a…

“Govor učenjaka o drugome učenjaku treba ignorisati i ne treba ga širiti”

“Govor učenjaka o drugome učenjaku treba ignorisati i ne treba ga širiti” Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kada učenjak danas pobija drugoga…

Provođenje vremena sa Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid`a utiče na zdravo srce

Provođenje vremena sa Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid`a utiče na zdravo srce Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Pitanje: Koji je propis za miješanje sa Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid`a?…

Da li samo učenjak može pobijati učenjaka?

Da li samo učenjak može pobijati učenjaka? Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Makhalî Izvor:  Pitanje: Da li je ispravan govor nekih ljudi, “Učenjaka može pobijati…

Godina čekanja za pokajanje novotara

Godina čekanja za pokajanje novotara Autor: Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî al-Hanbalî (umro 763) Izvor: al-Âdâb aš-Šar`ijjah (1/165) Ukoliko se osoba pokaje za novotariju koja je grijeh…

Odnos prema omladini koja ogovara učenjake

Odnos prema omladini koja ogovara učenjake Govornik: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-Wahhâb al-Wussâbî Izvor:  Pitanje: Neka omladina na internetu ogovara učenjake kao što su Šajkh Rabî`, al-Ladžnah…

Hadîth Abû Hurajre kao dokaz za uzimanje znanja od novotarâ?

Hadîth Abû Hurajre kao dokaz za uzimanje znanja od novotarâ? Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Pitanje: Neki sljedbenici novotarija koriste hadîth Abû Hurajre kao…

Ogovaranje novotarskih učenjâkâ spada u djela Selefa

Ogovaranje novotarskih učenjâkâ spada u djela Selefa Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân Izvor:  Pitanje: Ja prenosim riječi učenjâkâ o Ahl-ul-Bid`a i upozoravam protiv njih na…

Razlika u neophodnosti sudije za Takfîr, Tabdî` i Tafsîq

Razlika u neophodnosti sudije za Takfîr, Tabdî` i Tafsîq Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Sinoć ste spomenuli da je za Takfîr na pojedinca neophodna…

Upozoravaj protiv novotara čak i ukoliko postoje učenjaci koji ih hvale

Upozoravaj protiv novotara čak i ukoliko postoje učenjaci koji ih hvale Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Pitanje: Namjeravam pisati o nekim zabludjelim grupama…

‘Mi smo novotarima od veće koristi od njihovih očeva i majki’

‘Mi smo novotarima od veće koristi od njihovih očeva i majki’ Govornik: Šajkh Muhammad Sa`îd Raslân Izvor:  Kada zbog nečega pričamo o određenome pojedincu, Allâh…

“Pobijanje Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid`a je gubljenje vremena”

“Pobijanje Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid`a je gubljenje vremena” Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Pitanje: Postoje oni koji govore da je pobijanje sljedbenika strastî i novotarija…

Dunjâluk nije opravdanje za miješanje sa Ahl-ul-Bid`a

Dunjâluk nije opravdanje za miješanje sa Ahl-ul-Bid`a Govornik: Šajkh Sâlih bin `Abdil-`Azîz Âl aš-Šajkh Izvor: Šarh Lum`at-il-I`tiqâd, strana 155 Danas vidimo kako su mnogi ljudi napustili bojkotovanje…

Da li je govor o Ahl-ul-Bid`a ogovaranje?

Da li je govor o Ahl-ul-Bid`a ogovaranje? Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn Izvor:  Pitanje: Da li je govor o Ahl-ul-Bid`a – kao na primjer reći…

Kada se osoba isključuje iz okvira Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah?

Kada se osoba isključuje iz okvira Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah? Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Pitanje: Kada možemo isključiti osobu iz okvira Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah? Odgovor: Mi…

Ljudski šejtani

Ljudski šejtani Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Pitanje: Da li su Ahl-ul-Bid`a ljudski šejtani? Odgovor: Što se onih koji pozivaju na svoje novotarije…

Upozoravanje protiv Libijskih Khawâridžâ po cijenu života

Upozoravanje protiv Libijskih Khawâridžâ po cijenu života Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî Izvor:  Pitanje: Poznati su vam atentati i organizovana ubistva u istočnoj libiji…

Komentar na posjetu Šajkha Falâha al-Mundikâr i Sâlima at-Tawîl kod Šajkha Rabî`

Komentar na posjetu Šajkha Falâha al-Mundikâr i Sâlima at-Tawîl kod Šajkha Rabî` Govornik: Šajkh Ahmad bin  `Umar Bâzmûl Izvor:  Pitanje: Koji je vaš komentar na posjetu Šajkha…

I neuki sljedbenici novotarija se moraju osuditi

I neuki sljedbenici novotarija se moraju osuditi Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Pitanje: Da li je posjednik novotarija koji u novotarije upada iz…

Kamuflaža Ahl-ul-Bid`a

Kamuflaža Ahl-ul-Bid`a Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Šarh `Aqîdat-is-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, strana 57-58 as-Sâbûnî رحمه الله je rekao: “Što se tiče toga da je izgovor…

Učenje Tadžwîda od novotarâ

Učenje Tadžwîda od novotarâ Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad bin Hâdi al-Madkhalî Izvor:  Pitanje: Da li je dozvoljeno učiti propise Tadžwîda u masdžidu gdje su ljudi…

Ahl-ul-Bid`a su štetniji za Islâm od nevjernika

Ahl-ul-Bid`a su štetniji za Islâm od nevjernika Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Šarh `Aqîdat-is-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, strana 114 Ghajlân je tokom vladavine Hišâma bin `Abdil-Mâlika…

Da li je pitati o ljudima od manhadža Selefa?

Da li je pitati o ljudima od manhadža Selefa? Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor:  Pitanje: Da li je pitati o ljudima od manhadža…

“Knjige pobijanja otvrđuju srca”

“Knjige pobijanja otvrđuju srca” Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  Pitanje: Koji je propis za one koji govore da knjige pobijanja otvrđuju srca? Odgovor:…

Sjedenje sa svima radi ujedinjenja Muslimanâ

Sjedenje sa svima radi ujedinjenja Muslimanâ Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân Izvor:  Pitanje: (Šta vi kažete o onome) ko sjedi i sa sljedbenicima Sunnah…

Važnost i obaveza pobijanja lažnih ideologija i neistomišljenika

Važnost i obaveza pobijanja lažnih ideologija i neistomišljenika Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:  U ovome je obaveza pobijanja neistomišljenika, u suprotnosti sa onim…

Šutnja o sljedbenicima novotarija je jedna od najvećih prevara protiv Muslimanâ

Šutnja o sljedbenicima novotarija je jedna od najvećih prevara protiv Muslimanâ Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li je uzdržavanje od pobijanja…

Slijedeća stranica