Odnos prema neistomišljenicima

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî `Umajr al-Madkhalî Izvor:   Nemojte ispružati ruke organizacijama kao što su Ihjâ’ at-Turâth i druge, nego se zadovoljite imovinom koju vam je Allâh podario – makar je bilo malo. Nosioci Salafî da`we uvijek su bili Salafijjûn, sa malom imovinom a velikim siromaštvom. Ona nije uspostavljana sakupljanjem novca; sakupljanje novca uništava da`we. Prihvatanje novca od …

Continue reading Nemojte ispružati ruke novotarima

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Koji su šerijatski načini osuđivanja zla? Odgovor: Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je to objasnio kada je rekao: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ “Ko od vas vidi neko zlo, neka ga ukloni rukom…” Ovo se odnosi na vlasti i njihove namjesnike; oni uklanjaju zlo rukom. …

Continue reading Načini osuđivanja zla

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Da li je učenjacima dozvoljeno da posjećuju Sûfijjah da bi im govorili o Tawhîdu – a da ih pri tome ne osude za njihov širk? Odgovor: Ne. Isključiva svrha posjećivanja njih je da im se pojasni, da se pozovu u Allâhovu vjeru – i da im se ukaže na njihove …

Continue reading Posjećivanje Sûfijjah bez ukazivanja na njihove greške

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Neki kažu da treba studirati kod novotara, te uzimati njihovo znanje i dobro – a izbjegavati njihove novotarije. Da li je tačno to što govore? Odgovor: Ne. Zar nema niko drugi osim novotara? Zar nemamo učenjake koji nisu novotari? الْحَمْدُ لِلَّهِ; mnogo je učenjaka Ahl-us-Sunnah na ispravnome putu. …

Continue reading “Uzimaj znanje od novotara a ostavi njegovu novotariju”

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor:   Pitanje: U našoj zemlji postoji grupa mladih koja ne voli pričanje o manhadžu. Oni se ne druže sa mladima koji se pridržavaju ispravnoga puta, a svakoga dana ih je sve više. Koji je propis za kontakt sa njima? Odgovor: Ukoliko su takvi, izbjegavaj ih. Onaj ko ne voli …

Continue reading Odnos prema onima koji ne vole pričanje o manhadžu

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad al-Madkhalî (umro 1435) Izvor:   Pitanje: Ukoliko novotari zatraže od mene da dođem u njihov masdžid da im uputim opomenu ili održim khutbu, da li da odem tamo ili da odbijem? Odgovor: Nemoj odbijati ukoliko Ahl-ul-Bid`a žele da dođeš u njihov masdžid da im održiš khutbu, uputiš opomenu, održiš seminar ili predavanje. …

Continue reading U slučaju da trebaš održati govor u masdžidu Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Ukoliko klanjači tokom namaza čuju zvuk mobilnoga telefona, trebaju li nakon namaza ustati i osuditi to? Odgovor: Nemaju svi mobilne telefone pa da ih osuđujete. Pogledajte ko ima mobilni telefon pa ga posavjetujte.

Continue reading Ispravna reakcija na zvukove mobilnih telefona tokom namaza

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Mi smo grupa mladića iz Holandije. Uspostavili smo državnu organizaciju čiji se poziv zasniva na manhadžu Selefa. U njoj je uspostavljen namaz i ljudi su počeli dolaziti u nju. Nedaleko od organizacije se nalazi masdžid, ali imâm toga masdžida posjeduje novotarije i simpatizuje Ašâ`irah – a …

Continue reading Salafî masdžid u blizini masdžida Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Ukoliko su učenjaci proglasili nekoga novotarom i upozorili protiv njega i njegovoga manhadža, važi li isti propis za onoga ko ga ne proglašava novotarom? Odgovor: Da, za onoga ko ga ne proglašava novotarom važi isti propis kao i za njega – jer on ne smatra da …

Continue reading Propis za onoga ko ne proglašava novotarom onoga koga su učenjaci proglasili novotarom