Odnos prema neistomišljenicima

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Živimo u nazarenskoj zemlji na Karibima. U manjini smo, a među nama nema studenata. Neznanje je rašireno među nama. Saznao sam da žena jednoga brata želi da se priključi ISIS-u. On ju je uzalud u više navrata pokušao savjetovati; ona i njena familija idu tamo. Takvo …

Continue reading Žena se želi priključiti ISIS-u

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Smatra li se novotarom osoba koja praktikuje jednu novotariju koja nije novotarija u `Aqîdi? Odgovor: Da; مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ “Ko učini djelo koje nije u skladu sa ovom našom stvari (vjerom), to će mu biti odbijeno.” (Muslim 1718) Obrati pažnju na “učini djelo”; nije …

Continue reading Onaj ko praktikuje jednu novotariju je novotar

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Postoje oni koji govore da ne treba otežavati mladima i da ih ne treba upozoravati protiv čitanja izvjesnih knjiga – kao na primjer knjiga koje su napisali pozivači na zabludu. Mladi sami mogu rasuditi šta je istina a šta pogrešno. Pustite ih da čitaju i da …

Continue reading “Pustite mlade da sami rasude šta je ispravno a šta pogrešno”

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî `Umajr al-Madkhalî Izvor:   Nemojte ispružati ruke organizacijama kao što su Ihjâ’ at-Turâth i druge, nego se zadovoljite imovinom koju vam je Allâh podario – makar je bilo malo. Nosioci Salafî da`we uvijek su bili Salafijjûn, sa malom imovinom a velikim siromaštvom. Ona nije uspostavljana sakupljanjem novca; sakupljanje novca uništava da`we. Prihvatanje novca od …

Continue reading Nemojte ispružati ruke novotarima

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Koji su šerijatski načini osuđivanja zla? Odgovor: Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je to objasnio kada je rekao: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ “Ko od vas vidi neko zlo, neka ga ukloni rukom…” Ovo se odnosi na vlasti i njihove namjesnike; oni uklanjaju zlo rukom. …

Continue reading Načini osuđivanja zla

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Da li je učenjacima dozvoljeno da posjećuju Sûfijjah da bi im govorili o Tawhîdu – a da ih pri tome ne osude za njihov širk? Odgovor: Ne. Isključiva svrha posjećivanja njih je da im se pojasni, da se pozovu u Allâhovu vjeru – i da im se ukaže na njihove …

Continue reading Posjećivanje Sûfijjah bez ukazivanja na njihove greške

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Neki kažu da treba studirati kod novotara, te uzimati njihovo znanje i dobro – a izbjegavati njihove novotarije. Da li je tačno to što govore? Odgovor: Ne. Zar nema niko drugi osim novotara? Zar nemamo učenjake koji nisu novotari? الْحَمْدُ لِلَّهِ; mnogo je učenjaka Ahl-us-Sunnah na ispravnome putu. …

Continue reading “Uzimaj znanje od novotara a ostavi njegovu novotariju”

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor:   Pitanje: U našoj zemlji postoji grupa mladih koja ne voli pričanje o manhadžu. Oni se ne druže sa mladima koji se pridržavaju ispravnoga puta, a svakoga dana ih je sve više. Koji je propis za kontakt sa njima? Odgovor: Ukoliko su takvi, izbjegavaj ih. Onaj ko ne voli …

Continue reading Odnos prema onima koji ne vole pričanje o manhadžu