Odnos prema neistomišljenicima

Naš cilj sa našom da`wom

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kada kažemo da mnogi muslimani danas upadaju u veliki širk, mnogi se ljudi, a posebno onî koji ispoljavaju Sunnah, ljute i govore da to pravi podjelu među muslimanima, a da mi moramo…

Najveći predmet mržnje Ahl-ul-Bid`a

Najveći predmet mržnje Ahl-ul-Bid`a Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Imâm Ibn-ul-Qajjim رحمه الله je rekao: "Novotar tvrdi da je novotarija ili bolja od Sunneta i bliža istini - ili da je Sunnah, ukoliko je neuki slijepi sljedbenik." Ighâthat-ul-Lahfân (1/48) ...…

"Veliki učenjaci na poznaju sadašnjost"

"Veliki učenjaci na poznaju sadašnjost" Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Postoje ljudi koji govore da se treba držati Mašâjikh koji žive u sadašnjosti jer oni imaju više znanja o sadašnjosti i njenome razumijevanju od naših velikih učenjâkâ.…

Ekstremna omladina i aš-Šawkânî

Ekstremna omladina i aš-Šawkânî Govornik: `Allâmah Sâlihhh bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki mladići - Allâh ih uputio - koji prisustvuju vašim predavanjima su prestali dolaziti kada ste počeli prelaziti ovu knjigu Imâma aš-Šawkânîja. Oni kažu da ne žele prisustvovati knjigama novotarâ…