Category Archives: Odnos prema neistomišljenicima

U slučaju da trebaš održati govor u masdžidu Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad al-Madkhalî (umro 1435) Izvor:   Pitanje: Ukoliko novotari zatraže od mene da dođem u njihov masdžid da im uputim opomenu ili održim khutbu, da li da odem tamo ili da odbijem? Odgovor: Nemoj odbijati ukoliko Ahl-ul-Bid`a žele da dođeš u njihov masdžid da im održiš khutbu, uputiš opomenu, održiš seminar ili predavanje.

Continue reading

Salafî masdžid u blizini masdžida Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Mi smo grupa mladića iz Holandije. Uspostavili smo državnu organizaciju čiji se poziv zasniva na manhadžu Selefa. U njoj je uspostavljen namaz i ljudi su počeli dolaziti u nju. Nedaleko od organizacije se nalazi masdžid, ali imâm toga masdžida posjeduje novotarije i simpatizuje Ašâ`irah – a

Continue reading

Propis za onoga ko ne proglašava novotarom onoga koga su učenjaci proglasili novotarom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Ukoliko su učenjaci proglasili nekoga novotarom i upozorili protiv njega i njegovoga manhadža, važi li isti propis za onoga ko ga ne proglašava novotarom? Odgovor: Da, za onoga ko ga ne proglašava novotarom važi isti propis kao i za njega – jer on ne smatra da

Continue reading

“Ima li neki drugi dokaz?”

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî Izvor:   Pitanje: Željeli bismo dokaz u kojem hadîth muslimanu dozvoljava bojkotovanje. Odgovor: Ashabi su praktikovali bojkotovanje: وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ “A i onoj trojici čiji je slučaj bio odgođen” (9:118) Bojkotovali su ih pedeset dana. Pitanje: Postoji li drugi dokaz koji pojašnjava? Odgovor: Neprikladno je za studenta da traži drugi

Continue reading

Ibn `Uthajmîn upozorava protiv današnjih Khawâridž

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn Izvor:   Pitanje: Imamo grupu mladih studenata u Jemenu koji na žestok način pričaju o velikim učenjacima – a pridobili su i drugu omladinu. Oni između ostaloga govore da je Šajkh al-Albânî vođa Irdžâ’. Isto govore i o Stalnome Komitetu za Fetve; kažu da i oni posjeduju Irdžâ’ – te da su neuki

Continue reading

Tada je dozvoljeno posjetiti bolesnoga novotara

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Koji je propis za pozdravljanje i posjećivanje Ahl-ul-Ahwâ’ (sljedbenika strasti) i smatra li se to djelo ukazivanjem respekta? Odgovor: Ne; u redu ih je posjećivati sa svrhom pozivanja ka Allâhovoj vjeri i traženja da učine pokajanje. Dozvoljeno je čak posjećivati i mušrike (mnogobošce) na samrti – ukoliko je

Continue reading

Spada li raspravljanje sa Ahl-ul-Bid`a u metodologiju Selefa?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Spada li raspravljanje sa Ahl-ul-Bid`a u metodologiju Selefa? Odgovor: Ukoliko čovjek posjeduje znanje i sposobnost, u to nema sumnje. To pruža podršku istini a uništava laž. U protivnome istina ne može pobijediti. Poenta međutim leži u osobi koja ima pravo na to; on mora posjedovati legitimno znanje

Continue reading

Daidža mrzi Ahl-us-Sunnah

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Imam daidžu koji mrzi Sunnah i Ahl-us-Sunnah. Moji prijatelji ga zovu “neprijatelj Sunneta”. Ja ga bojkotujem; ne pričam i ne pozdravljam se sa njim već pet godina. Postupam li ispravno? Odgovor: Da; postupaš ispravno. Obavezno ga je bojkotovati dok ne učini pokajanje Allâhu عَزَّ وَجَلَّ.

Lagodnost sa Sûfijama

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Ovih dana u našoj zemlji neki Sûfijski pravci, posebno Tidžânijjah, organizuju seminar vezan za rođendan Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Dolaze im daije koji prisustvuju, a pred kraj konferencije i dove za Sûfijske šajkhove koji su organizovali predstavu. Koji je propis za ovo djelo i za prisustvovanje

Continue reading

Ideologije zabludjelih sekti se moraju studirati

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Mislim da je teško razumjeti ideologije zabludjelih sekti. Mogu li postati jak u `Aqîdi bez studiranja `Aqîdâ ovih sekti? Odgovor: Ne. One se moraju studirati. Moraju se studirati `Aqîde o kojima su pisali pouzdani učenjaci. (U njihovim djelima) se spominju i pobijaju teorije zabludjelih.

Pobijanja moraju biti izvršena od strane učenjaka

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Šta vi smatrate o pobijanjima neistomišljenika? Da li su ona uvijek propisana, uzimajući u obzir da neka pobijanja prouzrokuju podjele i razilaženja? Odgovor: Pobijanje mora biti izvršeno od strane učenjaka, a učenjak zna kako treba pobijati. On pobija na način koji ne prouzrokuje podjele i razilaženja.

Continue reading

Takvi vam žele ubaciti sumnje o ashabima

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Neki kažu da ne trebamo pretjerivati sa pohvalom svih ashaba, jer je među njima bilo munâfiqâ – a mi ne znamo… Odgovor: To otvara vrata omalovažavanju ashaba. Takvi vam žele ubaciti sumnje o ashabima Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Takvi ljudi pozivaju ka zabludi, te stoga nemojte obraćati

Continue reading

Ovako se treba ophoditi prema Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Dokazuje li rat koji je Abû Bakr as-Siddîq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ vodio protiv onih koji nisu davali Zakâh da prema onima koji se protive hadîthima i Ahl-ul-Bid`a treba biti strog i grub? Odgovor: Grubost i strogoća se primjenjuju prema onima koji su nepopustljivi, dok se prema onima koji nisu

Continue reading

Oni koji pobijaju novotare su Mudžâhidi na Allâhovome putu

Autor: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî Izvor: al-Fatâwâ al-Džalijjah, pitanje 29 Pitanje: Da li je ispravno reći da se onaj ko pobija Ahl-ul-Bid`a smatra Mudžâhidom na Allâhovome putu? Odgovor: Da; nema sumnje da je onaj ko pobija Ahl-ul-Bid`a Mudžâhid. Kada je Imâm Ahmad bio upitan ko je bolji između onoga ko (dobrovoljno) posti, obavlja namaz, udjeljuje sadaqu, čini I`tikâf i

Continue reading

Mi nismo kao Khawâridž ali se borimo protiv onih protiv kojih je obavezno boriti se

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Kada savjetujemo obožavaoce grobova, oni kažu da smo mi Khawâridž; da se borimo protiv muslimana a ostavljamo idolopoklonike… Odgovor: Ukoliko su muslimani, zabranjeno je boriti se protiv njih. Zar ćemo međutim za vas potvrditi da ste muslimani – a vi upućujete dove drugima mimo Allâha, prinosite žrtve

Continue reading

Ophođenje prema obožavaocima grobova

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Treba li biti grub prema obožavaocima grobova i dozivati ih po imenima – ili ih trebamo savjetovati i pozivati na ljubazan način? Odgovor: Prema onima koji prihvataju savjet ophodimo se ljubazno i pažljivo, dok smo prema onima koji ne prihvataju savjet grubi: جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ

Continue reading

Onaj ko šuti o Ahl-ul-Bid`a krije Allâhovu objavu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Da li oni koji šute o ljudima čije metodologije odstupaju od metodologije Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i ne objašnjavaju neke njihove greške spadaju među one koji kriju ono što je Allâh objavio? Odgovor: Da. Greške svih koji griješe moraju biti objašnjene – bez obzira da

Continue reading