Odnos prema neistomišljenicima

Nije ispravno pravdati sve neuke osobe

Nije ispravno pravdati sve neuke osobe Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li se učenjaci razilaze po pitanju pravdanja zbog neznanja ili su saglasni po tome pitanju? Odgovor: Što se tiče osobe koja zaista ima opravdanje zbog…

Opravdanje zbog neznanja ima svoje granice

Opravdanje zbog neznanja ima svoje granice Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li samo učenjaci smiju proglasiti nevjernicima pojedince koji obožavaju grobove - ili je to dužnost i naroda? Odgovor: Svi koji obožavaju druge mimo Allâha su…

Iqâmat-ul-Hudždžah za učenjake?

Iqâmat-ul-Hudždžah za učenjake? Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki ljudi govore da nikoga ne proglašavaju nevjernikom, šta god da uradi, dok mu se ne uspostavi dokaz. Na osnovu toga oni ne čine Takfîr ni na Ibn `Arabîja i…

Svi Ahl-ul-Bid`a pričaju o Allâhu bez znanja

Svi Ahl-ul-Bid`a pričaju o Allâhu bez znanja Autor: Imâm Ismâ`îl bin Kathîr ad-Dimašqî (umro 774) Izvor: Tafsîr al-Qur'ân al-`Adhîm (1/267) Allâh سبحانه je rekao: إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ "On vas navraća na grijeh i razvrat, i da…