Odnos prema neistomišljenicima

Ispravan način upozoravanja protiv Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Koji je ispravan način kada je u pitanju upozoravanje protiv daija zla? Odgovor: Ukoliko posjeduješ znanje i sposoban si pobijati njihove sumnje, objasni to - bez prouzrokovanja smutnje i loših posljedica. Učini…

Obavezno je objašnjavati greške

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kada osuđujemo neke daije zla i uz dokaze zasnovane na Šerijatu objašnjavamo njihovu neistinu, neki govore da je meso učenjaka otrovno i da takvo pričanje o njima spada u ogovaranje. Odgovor: Obavezno…

Pozivajte na istinu a ignorišite smutljivce

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: U našoj zemlji postoje pozivači koji su postali poznati preko predavanja, kaseta i društvenih mreža. On ima greške u svome pozivu koje su u suprotnosti sa Sunnetom i `Aqîdom. Kada dokazima pobijamo…

Ispravan odnos prema knjizi "al-Kaššâf"

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kakva je az-Zamakhašarîjeva knjiga "al-Kaššâf"? Odgovor: al-Kaššâf je Tafsîr Qur'âna koji pridaje važnost retorici i arapskome jeziku. Ona, kao što smo spomenuli, sadrži učenja Mu`tazilah i napad na Ahl-us-Sunnah. Onaj ko je kvalifikovan i posjeduje…

Odnos prema knjizi "Ihjâ' `Ulûm-id-Dîn"

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Šta vi smatrate o knjizi Imâma al-Ghazâlîja "Ihjâ' `Ulûm-id-Dîn"? Ja čitam tu knjigu. Odgovor: Mnogo je Tasawwufa u toj knjizi. Ona je puna Tasawwufa i postoji opasnost da će loše utjecati na…

al-Fawzân o pozdravu "Salâm onima koji slijede Uputu"

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Koji je propis za nazivanje Salâma govorom "Salâm onima koji slijede uputu" (السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى)? Odgovor: Tako se govori nevjernicima. Tako se govori nevjernicima; kada bi Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم pisao…

`Abdul-Muhsin al-`Abbâd o pozdravu "Salâm onima koji slijede Uputu"

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd Izvor: Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno reći svojoj braći "Salâm onima koji slijede uputu" (سَلامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى)? Odgovor: To nije prikladno; on treba reći "As-salâmu `alajkum" (اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ). "Salâm onima koji slijede…

Čestitke prilikom rođendana Allâhovoga poslanika

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li su dozvoljene čestitke u vezi sa rođendanom Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم? Odgovor: Nije dozvoljeno praktikovati niti čestitati bilo koju novotariju, jer čestitanje njih podrazumijeva zadovoljstvo njima i podsticanje na…

al-Albânî o današnjem bojkotovanju Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî Izvor: Nedavno su me posjetili neki ljudi. Tema razgovora je bila pristup da`wi. Između ostaloga smo pričali o Šerijatski-zasnovanome bojkotovanju nevjernika i muslimanskoga novotara. Ja sam rekao, a ovo je nešto čime obožavam Allâha i…

Naš cilj sa našom da`wom

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kada kažemo da mnogi muslimani danas upadaju u veliki širk, mnogi se ljudi, a posebno onî koji ispoljavaju Sunnah, ljute i govore da to pravi podjelu među muslimanima, a da mi moramo…

Najveći predmet mržnje Ahl-ul-Bid`a

Najveći predmet mržnje Ahl-ul-Bid`a Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Imâm Ibn-ul-Qajjim رحمه الله je rekao: "Novotar tvrdi da je novotarija ili bolja od Sunneta i bliža istini - ili da je Sunnah, ukoliko je neuki slijepi sljedbenik." Ighâthat-ul-Lahfân (1/48) ...…

"Veliki učenjaci ne poznaju sadašnjost"

"Veliki učenjaci ne poznaju sadašnjost" Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Postoje ljudi koji govore da se treba držati Mašâjikh koji žive u sadašnjosti jer oni imaju više znanja o sadašnjosti i njenome razumijevanju od naših velikih učenjâkâ.…

Ekstremna omladina i aš-Šawkânî

Ekstremna omladina i aš-Šawkânî Govornik: `Allâmah Sâlihhh bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki mladići - Allâh ih uputio - koji prisustvuju vašim predavanjima su prestali dolaziti kada ste počeli prelaziti ovu knjigu Imâma aš-Šawkânîja. Oni kažu da ne žele prisustvovati knjigama novotarâ…

Tetka i sihr

Tetka i sihr Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Imam tetku sa kojom nemam kontakt iz straha da će me opčiniti ili navesti da konzumiram droge i alkohol. Jesam li griješan što nemam kontakt sa njom? Odgovor: Ukoliko je to zaista…

Ja i moji prijatelji od Ahl-ul-Bid`a

Ja i moji prijatelji od Ahl-ul-Bid`a Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki moji prijatelji se suprotstavljaju manhadžu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Ja sjedim sa njima i ponekad ih pozovem na darsove `Aqîde jer ih sam nisam u stanju savjetovati. Da li…

Tako ćeš ustanoviti razliku među sektama i pravcima

Tako ćeš ustanoviti razliku među sektama i pravcima Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kako da ustanovim razliku među sektama i pravcima i kako da izbjegnem pravce koji su neispravni? Odgovor: Tako što ćeš studirati knjige ispravne `Aqîde - `Aqîde Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah.…