Ibn `Uthajmîn upozorava protiv današnjih Khawâridž

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn Izvor:   Pitanje: Imamo grupu mladih studenata u Jemenu koji na žestok način pričaju o velikim učenjacima – a pridobili su i drugu omladinu. Oni između ostaloga govore da je Šajkh al-Albânî vođa Irdžâ’. Isto govore i

Pročitaj više Ibn `Uthajmîn upozorava protiv današnjih Khawâridž

Spada li raspravljanje sa Ahl-ul-Bid`a u metodologiju Selefa?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Spada li raspravljanje sa Ahl-ul-Bid`a u metodologiju Selefa? Odgovor: Ukoliko čovjek posjeduje znanje i sposobnost, u to nema sumnje. To pruža podršku istini a uništava laž. U protivnome istina ne može pobijediti.

Pročitaj više Spada li raspravljanje sa Ahl-ul-Bid`a u metodologiju Selefa?

Lagodnost sa Sûfijama

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Ovih dana u našoj zemlji neki Sûfijski pravci, posebno Tidžânijjah, organizuju seminar vezan za rođendan Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Dolaze im daije koji prisustvuju, a pred kraj konferencije i dove

Pročitaj više Lagodnost sa Sûfijama

Pobijanja moraju biti izvršena od strane učenjaka

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Šta vi smatrate o pobijanjima neistomišljenika? Da li su ona uvijek propisana, uzimajući u obzir da neka pobijanja prouzrokuju podjele i razilaženja? Odgovor: Pobijanje mora biti izvršeno od strane učenjaka, a

Pročitaj više Pobijanja moraju biti izvršena od strane učenjaka

Oni koji pobijaju novotare su Mudžâhidi na Allâhovome putu

Autor: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî Izvor: al-Fatâwâ al-Džalijjah, pitanje 29 Pitanje: Da li je ispravno reći da se onaj ko pobija Ahl-ul-Bid`a smatra Mudžâhidom na Allâhovome putu? Odgovor: Da; nema sumnje da je onaj ko pobija Ahl-ul-Bid`a Mudžâhid. Kada je Imâm Ahmad bio upitan

Pročitaj više Oni koji pobijaju novotare su Mudžâhidi na Allâhovome putu

Mi nismo kao Khawâridž ali se borimo protiv onih protiv kojih je obavezno boriti se

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Kada savjetujemo obožavaoce grobova, oni kažu da smo mi Khawâridž; da se borimo protiv muslimana a ostavljamo idolopoklonike… Odgovor: Ukoliko su muslimani, zabranjeno je boriti se protiv njih. Zar ćemo međutim za

Pročitaj više Mi nismo kao Khawâridž ali se borimo protiv onih protiv kojih je obavezno boriti se

Onaj ko šuti o Ahl-ul-Bid`a krije Allâhovu objavu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Da li oni koji šute o ljudima čije metodologije odstupaju od metodologije Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i ne objašnjavaju neke njihove greške spadaju među one koji kriju ono što je

Pročitaj više Onaj ko šuti o Ahl-ul-Bid`a krije Allâhovu objavu

Nije dovoljno samo objasniti ispravnu `Aqîdu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Da li je pozivanje ka Tawhîdu i objašnjavanje metodologije poslanika dovoljno za osuđivanje obožavalaca grobova? Odgovor: Trebaš objasniti (ispravnu) `Aqîdu i osuditi one koji odstupaju od nje. Nije dovoljno samo objasniti `Aqîdu.

Pročitaj više Nije dovoljno samo objasniti ispravnu `Aqîdu

Upozoravanje protiv Ahl-ul-Bid`a je dobronamjerni savjet a ne ogovaranje

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor:   Pitanje: Da li se upozoravanje protiv učenjaka zablude, ljudi sa odstupajućim ideologijama i sljedbenika strasti (Ahl-ul-Ahwâ’) smatra ogovaranjem (Ghîbah) i prenošenjem riječi sa ciljem zavađanja (Namîmah)? Koje pravilo važi kada je ovo

Pročitaj više Upozoravanje protiv Ahl-ul-Bid`a je dobronamjerni savjet a ne ogovaranje