Odnos prema neistomišljenicima

Ekstremna omladina i aš-Šawkânî

Ekstremna omladina i aš-Šawkânî Govornik: `Allâmah Sâlihhh bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki mladići - Allâh ih uputio - koji prisustvuju vašim predavanjima su prestali dolaziti kada ste počeli prelaziti ovu knjigu Imâma aš-Šawkânîja. Oni kažu da ne žele prisustvovati knjigama novotarâ…

Tetka i sihr

Tetka i sihr Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Imam tetku sa kojom nemam kontakt iz straha da će me opčiniti ili navesti da konzumiram droge i alkohol. Jesam li griješan što nemam kontakt sa njom? Odgovor: Ukoliko je to zaista…

Ja i moji prijatelji od Ahl-ul-Bid`a

Ja i moji prijatelji od Ahl-ul-Bid`a Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki moji prijatelji se suprotstavljaju manhadžu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Ja sjedim sa njima i ponekad ih pozovem na darsove `Aqîde jer ih sam nisam u stanju savjetovati. Da li…