Category Archives: Odnos prema neistomišljenicima
Odnos prema gostu koji je novotar

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li se dočekivanje onih koji se suprotstavljaju manhadžu Selefa i sjedenje sa njima smatra pružanjem zaštite njima – i u…

Širenje pobijanja je obaveza

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Ja volim Sunnah a mrzim novotarije i odstupanja, ali neki ljudi govore da pobijanja Ahl-ul-Bid`a i onih…

“Upozoravanje protiv zabludjelih sekti prouzrokuje podjelu među ljudima i pravi smutnju”

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki kažu da spominjanje zabludjelih sekti iz prošlosti i sadašnjosti, te upozoravanje protiv njih i njihovih vođa,…

Da li je upozoravanje protiv Ahl-ul-Bid`a ogovaranje?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li upozoravanje protiv posjednika novotarija i strasti ili novotarskih sekti, da muslimanski narod ne bi bio…

Ne treba nam tvoj novac ako ćeš pozivati na novotarije

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn Izvor: Pitalac: Postoji čovjek koji slijedi pravac Sûfijjah, vjeruje u Tasawwuf i praktikuje neke novotarije – ali on…

Odnos prema radnim kolegama koji su novotari

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kako da se odnosimo prema radnim kolegama koji su novotari, kao na primjer Rawâfidh – uzimajući u…

Šta je Hizbijjah i ko je Hizbî?

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Pitanje: Šta znači “Hizbijjah”? Šta znači da osoba posjeduje “Hizbijju”? Ko su Hizbijjûn, na šta pozivaju – i…

Odnos prema novotaru čija je novotarija nevjerstvo

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kako se treba odnositi prema novotaru čija je novotarija (Kufr) nevjerstvo? Da li ga je dozvoljeno bojkotovati? Odgovor:…

Dužnost novotara nakon što učini pokajanje za svoju novotariju

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Ukoliko osoba poziva na zabludu i širi je, a zatim učini pokajanje Allâhu – da li će…

Nemoj klanjati iza Khawâridž i Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: U Libiji su Khawâridž preuzeli kontrolu nad jednim gradom i većinom masdžida u njemu. Da li je onome…

‘Da ti je Allâh podario razum ne bi sjedio sa Ahl-ul-Bid`a’

Govornik: Šajkh Sulajmân bin Salîmillâh ar-Ruhajlî Izvor: Pitanje: Slijedeća sumnja se odnosi sa sjedenje sa sljedbenicima strasti i odstupajućih metodologija. Neki ljudi sjede sa Ahl-ul-Bid`a i…

Treba li slušati Khatîba koji je Hizbî?

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î Izvor: Pitanje: Treba li slušati Khatîba koji je Hizbî? Odgovor: Savjetujem mojoj braći Ahl-us-Sunnah da se ističu i da se…

Odnos prema Salafî bratu koji se krene miješati sa Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî Izvor: Pitanje: Kako ću savjetovati moga Salafî brata ukoliko vidim da olako gleda na sjedenje sa onima sa kojima…

Znanje se ne smije uzimati od drugih mimo Salafijjûn

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li je tačno da se znanje može uzimati od bilo koga – i u slučaju da…

Objašnjavaj istinu a ignoriši optužbe za naglost i grubost

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Koji je vaš savjet u vezi sa pobijanjima svih sumnji i fetava koje nisu u skladu sa…

Kako prepoznati pozivače na neistinu?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kako se prepoznaju pozivači na neistinu? Odgovor: Po onome na što pozivaju. Ukoliko pozivaju na istinu, oni…

Vrijeme bojkotovanja

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Šta znači hadîth لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ “Muslimanu nije dozvoljeno bojkotovati svoga brata…

Žena jedino može studirati Qur’ân kod Ahl-ul-Bid`a

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Žena želi studirati Qur’ân, ali to jedino može učiniti u masdžidu novotara koji pozivaju na svoje novotarije….

Studiranje kod al-Fawzâna ili borba protiv Hizbijjûn?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: U mojoj zemlji postoje mnoge zablude, novotarije i sektaštva. Ja već više godina prisustvujem vašim darsovima u ovoj…

Slijedeća stranica