Odnos prema neistomišljenicima

Čestitke prilikom rođendana Allâhovoga poslanika

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Da li su dozvoljene čestitke u vezi sa rođendanom Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم? Odgovor: Nije dozvoljeno praktikovati niti čestitati bilo koju novotariju, jer čestitanje njih podrazumijeva zadovoljstvo njima i podsticanje na…

al-Albânî o današnjem bojkotovanju Ahl-ul-Bid`a

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî Izvor: Nedavno su me posjetili neki ljudi. Tema razgovora je bila pristup da`wi. Između ostaloga smo pričali o Šerijatski-zasnovanome bojkotovanju nevjernika i muslimanskoga novotara. Ja sam rekao, a ovo je nešto čime obožavam Allâha i…

Naš cilj sa našom da`wom

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kada kažemo da mnogi muslimani danas upadaju u veliki širk, mnogi se ljudi, a posebno onî koji ispoljavaju Sunnah, ljute i govore da to pravi podjelu među muslimanima, a da mi moramo…

Najveći predmet mržnje Ahl-ul-Bid`a

Najveći predmet mržnje Ahl-ul-Bid`a Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Imâm Ibn-ul-Qajjim رحمه الله je rekao: "Novotar tvrdi da je novotarija ili bolja od Sunneta i bliža istini - ili da je Sunnah, ukoliko je neuki slijepi sljedbenik." Ighâthat-ul-Lahfân (1/48) ...…

"Veliki učenjaci na poznaju sadašnjost"

"Veliki učenjaci na poznaju sadašnjost" Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Postoje ljudi koji govore da se treba držati Mašâjikh koji žive u sadašnjosti jer oni imaju više znanja o sadašnjosti i njenome razumijevanju od naših velikih učenjâkâ.…

Ekstremna omladina i aš-Šawkânî

Ekstremna omladina i aš-Šawkânî Govornik: `Allâmah Sâlihhh bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki mladići - Allâh ih uputio - koji prisustvuju vašim predavanjima su prestali dolaziti kada ste počeli prelaziti ovu knjigu Imâma aš-Šawkânîja. Oni kažu da ne žele prisustvovati knjigama novotarâ…

Tetka i sihr

Tetka i sihr Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Imam tetku sa kojom nemam kontakt iz straha da će me opčiniti ili navesti da konzumiram droge i alkohol. Jesam li griješan što nemam kontakt sa njom? Odgovor: Ukoliko je to zaista…

Ja i moji prijatelji od Ahl-ul-Bid`a

Ja i moji prijatelji od Ahl-ul-Bid`a Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Neki moji prijatelji se suprotstavljaju manhadžu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Ja sjedim sa njima i ponekad ih pozovem na darsove `Aqîde jer ih sam nisam u stanju savjetovati. Da li…

Tako ćeš ustanoviti razliku među sektama i pravcima

Tako ćeš ustanoviti razliku među sektama i pravcima Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: Pitanje: Kako da ustanovim razliku među sektama i pravcima i kako da izbjegnem pravce koji su neispravni? Odgovor: Tako što ćeš studirati knjige ispravne `Aqîde - `Aqîde Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah.…

Ovakvi završavaju kod Ahl-ul-Bid`a

Ovakvi završavaju kod Ahl-ul-Bid`a Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah Izvor: Šarh Hadîth "Lâ jaznî az-Zânî", strana 35 Nećeš naći ni jednu jedinu osobu da upadne u novotariju a da se to ne zasniva na nedostatku znanja o Sunnetu i nedostatku…

Salafî to ne radi

Salafî to ne radi Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Odgovor na ove je jasan ako pogledate one koji se drže manhadža pravednih Selefa. Oni su pobili te propagande; nazivaju se "Salafijjah Džihâdijjah" (السلفية الجهادية) ili "Salafijjah da`we i borbe" (السلفية الدعوة…

Da je al-Albânî doživio ISIS...

Da je al-Albânî doživio ISIS... Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî Izvor: Pitanje: Bili ste upitani o organizovanoj da`wi i organizovanim džematima, i rekli ste da svaki džemat djeluje u svome području. Kasnije sam vas međutim čuo da osuđujete sektaštvo, kao…

Posao sa kolegama u zabludi

Posao sa kolegama u zabludi Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Pitanje: Radim u firmi u kojoj su neke ili sve moje kolege pripadnici zabludjelih grupa. Koji je vaš savjet meni u vezi sa oprezom pri sjedenju sa njima?…

Ahl-ul-Bid`a su gori od griješnikâ

Ahl-ul-Bid`a su gori od griješnikâ Autor: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Izvor: al-Adžwibah al-Mufîdah `an As'ilat-il-Manâhidž al-Džadîdah, strana 26 - 27 Kompilacija i komentar: Šajkh Džamâl bin Furahjân al-Hârithî Pitanje: Ko će imati najgoru kaznu - griješnici ili novotari? Odgovor: Novotari…