Odnos prema neistomišljenicima

Salafî to ne radi

Salafî to ne radi Govornik: Šajkh Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Odgovor na ove je jasan ako pogledate one koji se drže manhadža pravednih Selefa. Oni su pobili te propagande; nazivaju se "Salafijjah Džihâdijjah" (السلفية الجهادية) ili "Salafijjah da`we i borbe" (السلفية الدعوة…

Da je al-Albânî doživio ISIS...

Da je al-Albânî doživio ISIS... Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî Izvor: Pitanje: Bili ste upitani o organizovanoj da`wi i organizovanim džematima, i rekli ste da svaki džemat djeluje u svome području. Kasnije sam vas međutim čuo da osuđujete sektaštvo, kao…

Posao sa kolegama u zabludi

Posao sa kolegama u zabludi Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî Izvor: Pitanje: Radim u firmi u kojoj su neke ili sve moje kolege pripadnici zabludjelih grupa. Koji je vaš savjet meni u vezi sa oprezom pri sjedenju sa njima?…