Tada pohvale i preporuke pojedinaca više ne važe

Govornik: `Allâmah `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh ar-Râdžihî

Izvor:

 

 

Peta stvar na koju treba obratiti pažnju jesu moje pohvale i preporuke pojedinaca čija stanja nisu bila razjašnjena, kao i pohvale i preporuke njih od strane drugih studenata. U ove pojedince spadaju Safar al-Hawâlî, Salmân al-`Awdah, Nâsir al-`Umar i svi ostali koji su skrenuli sa Puta Selefa. Nakon objelodanjivanja njihovog stanja, naše pohvale i preporuke njih prestaju.