Maksimalno trajanje postporođajnog krvarenja

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Žena je postala čista nakon 60 dana postporođajnog krvarenja, a nije krenula obavljati namaz nakon 40 dana. Da li je nešto dužna učiniti?

Odgovor: Da, dužna je naklanjati namaze koje nije klanjala nakon 40 dana, jer je vremenski period postporođajnog krvarenja maksimalno 40 dana.