Odnos prema fanatičnim sljedbenicima novotara

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Kakav treba biti naš odnos prema fanatičnim sljedbenicima pozivača u zabludu? Kako biti postepen prilikom savjetovanja istih? Kada ih treba bojkotovati i kakav bojkot treba biti?

Odgovor: Danas svi optužuju druge da su u zabludi i da su novotari, ne koristeći utvrđene principe. Ukoliko se međutim zaista utvrdi da su pozivači u zabludu, treba ih savjetovati. Prihvate li savjet, sva hvala pripada Allâhu. U protivnom je naša dužnost prema njima ispunjena. Tada se oni bojkotuju i izbjegavaju, a protiv njih se upozorava.