Propis za greške i prijestupe pijanih ljudi

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je propis za pijanu osobu koja pogriješi isti kao i propis za dijete ili ludu osobu, što znači da nije odgovorna za svoja djela?

Odgovor: Pijani ljudi se dijele na dvije vrste. Oni koji nisu postali pijani svojom voljom jer nisu bili svjesni da su pili opojna pića ili su bili prisiljeni da ih piju nisu odgovorni za svoja djela. Što se međutim tiče onih koji su svjesno postali pijani jer su pili opojna pića za koja su znali da opijaju, sa njih ne spada ni kazna ni prijestup koji su počinili.