Da li je onome ko se pokaje za gnusna djela bolje da bude kažnjen?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko se čovjek koji je počinio gnusna djela pokaje Allâhu, popravi svoje stanje i krene tražiti znanje od učenjaka, da li mu je bolje da očisti svoju dušu tako što će nad njim biti uspostavljena kazna?

Odgovor: Ne, on to treba sakriti. Pokajanje je dovoljno. Allâh ga je sakrio, pa i on stoga to treba sakriti. Pokajanje je dakle dovoljno, a sva hvala pripada Allâhu.