Selam bez druženja

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

 

 

Pitanje: U mom naselju živi nekoliko osoba koje pripadaju Džamâ`at-ut-Tablîgh i al-Ikhwân al-Muslimûn. Kada ih sretnem i nazovu mi selam, ja im odgovorim na njega, i kada mi pruže ruku, rukujem se s njima. Pored toga ih savjetujem čim mi se ukaže prilika. Neka braća mi zamjeraju zbog toga. Šta vi savjetujete?

Odgovor: To je pogrešno (sa njihove strane). Tako i treba da bude, ako ti neko nazove selam, odgovori mu na isti i savjetuj ga. Ne smiješ se međutim miješati s njima i biti s njima, da ne bi uticali na tebe. Nazovi selam i odgovori na njega, ali se nemoj miješati s njima. Izbjegavaj ih da ti ne naškode. To što im nazivaš selam i odgovaraš na isti te ih savjetuješ je dobro. Tako i treba da bude; korigovanje i uputa. To je poželjno. Ono što je zabranjeno je miješanje sa defektnim i eventualno štetnim ljudima. To je ono što ne treba raditi.

Pitanje: Šta da radim sa ovima koji mi ne prestaju zamjerati?

Odgovor: Objasni im to i zamoli Allâha da ih uputi i da im podari uspjeh. Ovo je iskušenje u koje su mnogi ljudi upali. Nije dozvoljeno miješati se i biti sa onima koji su u zabludi. Poželjno je međutim nazvati im selam, odgovoriti im na selam i savjetovati ih. Šta je pogrešno u tome? Ako to znači da će mu zamjerati, bojkotovati i napustiti ga, svi će biti izloženi bojkotu i prigovorima. Poželjno je savjetovati muslimane. Ono što je zabranjeno je druženje sa njima ako je posljedica toga štetan uticaj. Savjetovanje, uputa, podučavanje, orijentacija, nazivanje selama i odgovaranje na isti međutim ne predstavlja problem.