Slijeđenje džemata na TV-u ili radiju

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: Ako na TV-u vidim da ljudi obavljaju namaz, ili ih čujem na radiju, smijem li ih slijediti i klanjati?

Odgovor: Ne smiješ to raditi. Klanjaj sam ako nisi u stanju otići da klanjaš u džematu. U protivnom si dužan ići u džamiju na namaz. Ukoliko si bolestan, klanjaj sam, a ako ima neko s tobom u kući, kao na primjer član tvoje porodice, klanjajte zajedno. U protivnom klanjaj sam, a sva hvala pripada Allâhu.

A ako si u stanju, obavezno ti je obavljati namaz u džematu u Allâhovim džamijama i paziti se oponašanja munafika. Što se tiče namaza preko radija ili TV-a i slijeđenja imama preko televizijskog zvuka, to nije dozvoljeno.