Spajanje i kraćenje namaza pred putovanje

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

 

Pitanje: Koji je propis da onaj ko namjerava putovati spoji namaze prije nego što se udalji od građevina?

Odgovor: Spajanje namaza je putniku Sunnah ukoliko putuje u divljini, a dozvoljeno ukoliko boravi u divljini. Nije mu međutim dozvoljeno spojiti namaze prije nego što otputuje iz svog mjesta, jer je razlog spajanja putovanje, a putovanje još nije počelo. Stoga mu nije dozvoljeno spojiti namaze prije nego što napusti svoje mjesto, kao što mu nije dozvoljeno ni kratiti namaze. Pa ako bi neko rekao da namjerava putovati i da će klanjati dva rekata i krenuti, mi kažemo da to nije dozvoljeno.