Razlika između novotara koji pozivaju na novotarije i laika

`Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (1/163)

Pitanje: Koji je vaš savjet braći koja ne prave razliku između novotara koji su laici i novotara koji pozivaju na svoje novotarije? Kakvi su bili Selefi po tom pitanju?

Odgovor: Selefi su pravili razliku između pozivača i drugih. Prema pozivačima su bili oštri, bojkotovali ih i izolovali ih. Od njih nisu uzimali znanje. Znalo se čak desiti da su apelirali na vlasti da ih likvidiraju i na druge metode.

Sa onima koji su povučeni i laicima treba postupati drugačije. Ukoliko posjeduju znanje… danas nema potrebe za znanjem sljedbenika novotarija. Oni danas ne posjeduju znanje. Znalo se međutim desiti da su Selefima bili potrebni njihovi hadîthi o Allâhovom poslaniku . Danas su hadîthi Allâhovog poslanika  zapisani, te nam stoga njihovo znanje više nije potrebno. Glavna svrha našeg poziva nije osuđivanje ljudi. Naša glavna svrha je popraviti ljude, pokazati im istinu i upozoriti ih na nesitine i sekte koje štete njihovom, kako dunjalučkom – tako i âkhiretskom životu. Naš poziv razlikuje istinu od neistine, a ljude osuđujemo samo u nuždi.

Kada vidiš da neuk čovjek upadne u novotarije, trebaš ga podučiti, pojasniti njegove greške i objasniti mu da praktikuje novotarije, koristeći pri tome dokaze – ne bi li ga Allâh preko tebe uputio. Osuda ne smije preteći pojašnjenje. Prvo mu dakle objasni stvari, a ukoliko se uzoholi i ostane pri svome – prema njemu se ponašaj u skladu sa propisima.