Pravna škola Imama Ahmeda ili manhadž Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Kažu da Saudijska Arabija slijedi pravnu školu Imama Ahmeda, a ja smatram da je na manhadžu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah i razumijevanju ispravnih prethodnika. Šta je ispravno?

Odgovor: Zar pravna škola Imama Ahmeda nije na manhadžu ispravnih prethodnika? Imam Ahmed je jedan od imama ispravnih prethodnika, da mu se Allâh smiluje i bude zadovoljan njime. On je jedan od četiri imama, učenjaka hadisa i imama ispravnih prethodnika. Mi međutim ne kažemo da je bezgriješan i nepogrešiv. Greške su pravili i on i drugi. Imam Abû Hanîfah je pravio greške, kao i Imam aš-Šâfi`î i Imam Mâlik. Niko od njih nije nepogrešiv. Njihove greške su međutim oproštene, jer oni imaju dvije nagrade kada su u pravu, a jednu nagradu za trud kada nisu.

Imam Ahmed dakle spada u imame Ahl-us-Sunnah, ali nije nepogrešiv. Mi prihvatamo ono što je u skladu sa dokazima, i od Imama Ahmeda i od drugih. Onaj ko slijedi pravnu školu Imama Ahmeda je na manhadžu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah. Onaj ko slijedi pravnu školu Imama Abû Hanîfe ili pravnu školu Imama Mâlika ili Imama aš-Šâfi`î je na manhadžu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah, a sva hvala pripada Allâhu. Zbog toga se njihove pravne škole zovu pravne škole Ahl-us-Sunnah, a za njih se kaže da su imami Ahl-us-Sunnah.