Uvedeni novotar

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Neki kažu da je Tawhîd govor da nema istinskoga boga osim Allâha i djela u skladu sa tim, a da Tawhîd-ul-Ulûhijjah, Tawhîd-ur-Rubûbijjah i Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât ne postoje i da su to uvedene stvari…

Odgovor: On je taj koji je uveden. Onaj ko to govori je uveden, i takođe novotar – jer ne razumije. On ne razumije vrste Tawhîda – niti razumije Qur’ân i Sunnah. Takva osoba je dužna da se sakrije i da šuti.