Sudžûd at-Tilâwah tokom khutbe

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ukoliko Khatîb na minbaru prouči âjah koji sadrži sadždu, da li mu je propisano da učini Sudžûd at-Tilâwah tokom khutbe?

Odgovor: Da; Ukoliko tokom khutbe prouči âjah koji sadrži sadždu, učinit’ će Sudžûd – a Sudžûd sa njim mogu učiniti i prisutnî, ukoliko to žele. Tako je radio `Umar رضي الله عنه.

Sudžûd at-Tilâwah je Sunnah; ukoliko to učini bit’ će nagrađen – a u protivnome neće biti griješan.