Propis za prodaju mačke i psa

Autor: Imâm Muhammad bin Ismâ`îl as-San`ânî

Izvor: Subul-us-Salâm (3/23)

Abûz-Zubajr je rekao:

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ؟ فَقَالَ: زَجَرَ اَلنَّبِيُّ عَنْ ذَلِكَ

“Pitao sam Džâbira o prodaji mačke i psa. On je rekao: Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je to zabranio.”

Bilježe Muslim i an-Nasâ’’î, koji je dodao

إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

“osim lovačkoga psa”.

Abûz-Zubajr je Muhammad bin Muslim al-Makkî, Tâbi`î. On je prenio mnogo od Džâbira bin `Abdillâh.

Da, potvrđeno je da je dozvoljeno kupiti lovačkoga psa bez da se umanjuju djela kupca. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je rekao:

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ

“Ko drži psa koji nije čuvar stoke niti je vičan lovu – svaki mu se dan umanjuje djelo za dva Qîrâta.” (al-Bukhârî 5480 i Muslim 1574)

[Allâhov poslanik  صلى الله عليه وسلّم je bio upitan:

وَمَا الْقِيرَاطَانِ

“Šta su dva Qîrâta?”

Odgovorio je:

مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

“Kao dva velika brda.” (al-Bukhârî 1325, Muslim 2186 i Ahmad 2/233)]

Rečeno je da se radi o jednome Qîrâtu danju i jednome Qîrâtu noću.

Rečeno je da se umanjuju obavezna i dobrovoljna djela.

O hadîthu Ibn Mas`ûda da je zabranjeno prodati psa su saglasni, dok zabranu prodaje mačke bilježi samo Muslim. Osnova zabrane je da je Harâm. Većina je saglasna da je psa u potpunosti zabranjeno prodavati. Što se mačke tiče, postoje različita mišljenja. Abû Hurajrah, Mudžâhid och Tâwûs smatraju da je prodaja mačke zabranjena, dok većina smatra da je to samo Makrûh (pokuđeno), što je u suprotnosti sa očiglednim značenjem hadîtha.

Što se tiče stava da je hadîth slab, on se pobija time da hadîth bilježe Muslim i drugi, a što se tiče stava da ga je samo Hammâd bin Salamah prenio od Abûz-Zubajra, i on je pobijen, jer ga Muslim bilježi od Ma`qala bin `Abdillâh od Abûz-Zubajra. (Hammâd bin Salamah i Ma`qal bin `Abdillâh) su povjerljivi, a prenijeli su od Abûz-Zubajra, koji je takođe povjerljiv.