Priključivanje imâmu na zadnjem Tašahhudu ili uspostavljanje drugoga džemata?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko dođem na namaz pa zateknem imâma na zadnjem Tašahhudu a vidim osobe koje me pozivaju da uspostavimo drugi džemat, da li je ispravno da ih sačekam – ili da se priključim imâmu?

Odgovor: Zasnovano na ispravnome mišljenju da onaj ko ne stigne na jedan rekat nije stigao na džemat, vi uspostavite drugi džemat nakon što imâm preda Salâm. Nemojte međutim počinjati sa namazom dok imam ne završi.

Uspostavite dakle drugi džemat, ali nakon što imâm preda Salâm.