Pobuna je cilj a uzbuđivanje naroda sredstvo

Govornik: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Izvor:

 

Pitanje: Mora li čovjek primjenjivati silu da bi bio Khâridžî? Ne smatrate li vi da je onaj ko ogovara vladare i uzbuđuje ljude protiv njih Khâridžî?

Odgovor: Da, onaj ko to radi poziva na pobunu. Pobuna je ratni čin, dok je to pozivanje na pobunu i uzbuđivanje naroda. To je takođe pobuna, ali je to sredstvo – dok je drugo cilj. Oružana pobuna je dakle cilj, dok je uzbuđivanje naroda sredstvo ka tome cilju.