Ogovaranje novotarskih učenjâkâ spada u djela Selefa

Ogovaranje novotarskih učenjâkâ spada u djela Selefa

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân

Izvor:

Pitanje: Ja prenosim riječi učenjâkâ o Ahl-ul-Bid`a i upozoravam protiv njih na isti način kao što protiv njih upozoravaju i učenjaci, shodno Šerijatskim propisima. Neki me međutim optužuju da ogovaram učenjake. Šta mi vi savjetujete?

Odgovor: Ogovaranje novotarskih učenjâkâ sa ciljem upozoravanja protiv njihovih novotarija spada u djela pravednih Selefa رضي الله عنهم. To su radili Tâbi`ûn, Atbâ` Tâbi`în, četvorica Imâmâ i oni koji su slijedili njihov manhadž. Kada bi spomenuli osobu, rekli bi da on poziva na novotarije, da je zao i slično.