Dova bez abdesta

Dova bez abdesta 

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je abdest uslov da bi dova osobe bila uslišana?

Odgovor: Abdest nije uslov za dovu. Dova je `ibâdah, ali imati abdest ili biti čist nije uslov za nju.