Da li je u Ramadhânu ženi dozvoljeno učiti Qur’ân dok ima mjesečno pranje?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Sestra Umm Muhammad pita da li je u Ramadhânu ženi dozvoljeno učiti Qur’ân dok ima mjesečno pranje?

Odgovor: Učenjaci su se razišli po pitanju učenja Qur’âna žene koja ima mjesečno pranje. Vremena ima dovoljno, a sva hvala pripada Allâhu – tako da žena koja želi učiti Qur’ân može da ga uči kad nema mjesečno pranje. Ona dakle ima priliku za to, a sva hvala pripada Allâhu. Nije prinuđena da uči Qur’ân dok ima mjesečno pranje, osim u slučaju potrebe, kao na primjer žena koja će polagati test iz Qur’âna – pa postoji rizik da ga neće položiti ne bude li učila Qur’ân. U tom slučaju zbog potrebe ne predstavlja problem da uči Qur’ân dok ima mjesečno pranje, pod uslovom da ga (direktno) ne dodiruje. Treba dakle ili učiti ono što je memorisala, ili koristiti rukavice prilikom listanja stranica Qur’âna – te po potrebi koristiti ravnalo ili olovku da prati âjete i slova. Isto važi i za ženu koja je memorisala dio Qur’âna pa se boji da će ga zaboraviti; ne predstavlja problem da ga uči dok ima mjesečno pranje – da ne bi zaboravila ono što je memorisala.

Što se tiče žena kojima je Allâh podario dovoljno vremena, one trebaju odgoditi učenje Qur’âna do nakon mjesečnog pranja i kupanja, da bi na taj način izašle iz razilaženja među učenjacima – a sva hvala pripada Allâhu.