Čisto srce

Autor: Imâm Šams-ud-Dîn bin Qajjim-il-Džawzijjah (umro 751)

Izvor: ad-Dâ’ wad-Dawâ’, strana 143

Allâh je rekao:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَإِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

“na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi, od koristi biti, samo će onaj koji Allâhu srca čista dođe spašen biti.” (26:88-89)

Čisto srce je srce koje je pošteđeno širka, zlobe, mržnje, ljubomore, pohlepe, oholosti i ljubavi prema ovodunjalučkome i liderstvu. Ono je pošteđeno svih bolesti koje ga udaljavaju od Allâha. Ono je pošteđeno svih sumnji i iskušenja koja su u suprotnosti sa Njegovim naređenjem. Ono je pošteđeno svake volje koja je u suprotnosti sa Njegovom voljom. Ono je pošteđeno svega što preprečuje put ka Allâhu. Ovo čisto srce nalazi se u raju ovoga života, raju groba i raju Sudnjega Dana.