Boja ženske odjeće

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (17/108)

Pitanje: Mora li odjeća muslimanke biti crna, ili može biti u svim drugim bojama?

Odgovor: Odjeća muslimanke nije ograničena crnom bojom. Ona na sebi može nositi odjeću druge boje, sve dok odjeća pokriva njenu `Awrah. Ne smije biti uska, tako da pokazuje njen oblik. Ne smije biti providna. Ne smije (ljude) stavljati na iskušenja.