Žrijeb za ime djeteta

Žrijeb za ime djeteta

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: al-Fatâwâ al-Qajjimah lil-Usrah al-Muslimah, strana 169-170

Pitanje: Allâh سبحانه وتعالى mi je podario ćerku. Ja joj želim dati jedno ime, dok joj moja supruga želi dati drugo. Tada je moja supruga predložila da obavimo žrijeb i da joj na osnovu toga damo ime. Da li se ovo djelo smatra vrstom gatanja? Kako u tome slučaju treba riješiti ove nesuglasice? Da li je očevo pravo da nadije ime djetetu?

Odgovor: Propisano je obaviti žrijeb za slične stvari. Na taj način prestaje rasprava i svi budu zadovoljni. Poslanik صلى الله عليه وسلم je obavljao žrijeb za mnoge stvari. Kada je poslanik صلى الله عليه وسلم trebao ići na put, obavljao je žrijeb da odredi koja će od njegovih žena sa njim ići na put.

Kada je čovjek u testamentu oslobodio svih svojih šest robova, poslanik  صلى الله عليه وسلم je obavio žrijeb da bi odredio koja će dva roba osloboditi.

Nadijevanje imena je pravo oca. Preporučeno je, međutim, da se majka upita za savjet, da bi se ona oraspoložila i da bi se dobila njena ljubav.

Oboma im je propisano da izaberu lijepa imena, a da izbjegavaju pokuđena.  Nije dozvoljeno da ime ukazuje na to da je osoba rob nekome drugome mimo Allâha, kao `Abdun-Nabî, `Abdul-Ka`bah i `Abdul-Husajn. Svi su Allâhovi robovi, i zato nije dozvoljeno nekome nadjeti ime koje ukazuje na to da je on rob nekoga drugog. Poznati učenjak Abû Muhammad bin Hazm رحمه الله je proglasio saglasnost o zabrani takvih imena, osim imena `Abdul-Muttalib, jer je poslanik  صلى الله عليه وسلم nekim ashabima dozvolio da se tako zovu.