Znakovi prihvaćene Tawbe i prihvaćenih djela

Znakovi prihvaćene Tawbe i prihvaćenih djela

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz

Izvor: 

Pitanje: Koji su znakovi da je Allâh عز وجل prihvatio Tawbu (pokajanje) vjernika i njegova djela kao na primjer namaz i post?

Odgovor: Jedan od znakova Allâhovoga prihvatanja Tawbe i djelâ roba je njegova čvrstoća i ustrajnost na istini, uputi i slijeđenju ispravnoga manhadža. Ovo je znak da mu je Allâh podario uspjeh i prihvatio njegova djela. Kada se on pokaje Allâhu i kada Mu bude privržen, pokoran, te čvrst i ustrajan na istini, to je jedan od znakova da je Allâh prihvatio njegovo pokajanje.

Sa druge strane je njegovo odstupanje od istine i manjak čvrstoće i ustrajnosti dokaz da njegovo pokajanje nije bilo iskreno, ili da ga Allâh nije prihvatio. Svrha je dakle čvrstoća i ustrajnost roba na istini nakon pokajanja i njegovo slijeđenje ispravnoga manhadža – pa ako prije nije obavljao namaz a sada je ustrajan u namazu, ili prije nije postio a sada je ustrajan u postu, ili prije nije bio poslušan roditeljima a sada je ustrajan u poslušnosti njima – to je znak dobra. Takođe, ukoliko osoba nastavi biti na dobru nakon Ramadhâna, to je znak da je Allâh prihvatio njegov post –  dok je njegovo odstupanje od istine znak neuspjeha.