Značenje `Uqûq prema roditeljima

Značenje `Uqûq prema roditeljima

Autor: Imâm Abû Bakr Muhammad bin al-Walîd at-Tartûšî (umro 520)

Izvor: Birr-ul-Wâlidajn, strana 57-61

`Uqûq u principu znači rascijepiti i odsjeći nešto. Kosa koju ima novorođeni dječak se naziva ´Aqîqah.

Klanje se takođe naziva `Aqîqah jer se reže vrat životinje. Jedino što se može odsjeći i učiniti da bude rascijepljeno je nešto što je cijelo. Između djeteta i roditeljâ je najčvršća veza i najjači kontakt. Zato je osoba koja prekine tu vezu dobila najružnije ime.

Kada Allâh naređuje da se prema roditeljima nešto treba izvršiti a dijete to ne izvrši, tada postaje `Âq. To međutim varira na način da se može ostaviti nešto što je obavezno tako da neće ući u Džannah ili nešto preporučeno tako da ne ulazi pod ovu prijetnju. Na isti način postoji veći kufr i manji kufr. Abu Tâlib je rekao u “Qût-ul-Qulûb”:

“`Uqûq znači da se roditelji zakunu Allâhom da će dijete uraditi nešto što je dozvoljeno a dijete to ne uradi, da zamole dijete za nešto a da im dijete to ne dâ, da su iskreni prema djetetu a da dijete njih vara, da su gladni a da ih dijete ne zasiti, da oni ogovaraju dijete a da ih dijete udari.”

al-Hasan je rekao:

“Veza se najviše kida kada sin oca odvede na sud da ga tuži.”

al-Hâkim je rekao:

“Vrhunac `Uqûqa je ignorisanje roditelja, najbolje dobročinstvo je milost a vrhunac mudrosti je da je čovjek u pravu kada nešto predosjeća.”

Što se zahvalnosti tiče, ona ima najviši i najniži nivo. Najniži nivo je ograničen. Kada ga dijete ostavi prekinulo je vezu sa svojim roditeljima i učinilo zabranjeno djelo. Najviši nivo nema granicu. Ako ga dijete ne dostigne, ne smatra se da je prekinulo bilo kakvu vezu.

`Uqûq je dakle otežavanje roditeljima a dobročinstvo je poslušnost u onome što nije zabranjeno.

Ako sin dođe kući dok je otac odsutan sa finom hranom koja mu se jede, pa pošalje nekoga po oca, u tome slučaju je sin bio odan i zahvalan. Ako bi nekoga poslao na njegovoj jahalici, tada ga je poštovao još više. Ako sam ode po njega, tada je bio još odaniji.

Ako zamoli dječaka da sipa vodu ocu da bi oprao ruke, bio je odan i zahvalan ocu. Ako to sam učini, tada je bio još odaniji i zahvalniji ocu.

Ako sin ne bi uradio ništa od toga, ne smatra se da je prekinuo vezu sa ocem.

Ako bi se međutim otac nalazio na drugoj strani zida i osjećao miris sinove hrane i ona mu se jela, a sin istovremeno znao gdje se otac nalazi i ipak ne pozvao oca i počeo sam da jede i ništa ne ostavio ocu, u tome slučaju je prekinuo vezu.