Značenje umjerenosti

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (27/171-172)

Pitanje: Kada neki ljudi bivaju odvrćani od djela koja su u suprotnosti sa Šerijatom, oni kažu da ne treba biti žestok i ekstreman, a da umjesto toga treba biti umjeren. Šta znači biti umjeren?

Odgovor: Onaj ko bude savjetovan da ne čini nešto što je šerijatski zabranjeno ili da čini nešto što je šerijatski obavezno pa ovako odgovori griješi. Dužan je biti zahvalan onome ko ga savjetuje a sebe preispitati. Ukoliko je savjet na mjestu, treba se udaljiti od onoga što je zabranjeno a činiti ono što je obavezno.

Što se tiče njegovih riječi da je onaj ko ga savjetuje žestok, Šarî`ah određuje šta je žestoko, šta olakšano – a šta umjereno. Ono što je u skladu sa Šerijatom je umjereno, ono što prelazi šerijatske granice je žestoko – a ono što je ispod njegovih granica je omalovažavanje.

Šarî`ah dakle predstavlja kriterij; umjerenost znači sklad sa Šerijatom. Ono što je u skladu sa Šerijatom je umjereno.