Značenje Tadžwîda

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Učenjaci Tadžwîda kažu da je Tadžwîd obavezan i da je onaj ko tako ne uči griješan. Da li je to tačno?

Odgovor: Ne, to nije tačno. Tadžwîd je da se slova ne izgovaraju pogrešno do te mjere da se značenje promijeni. To je dakle Tadžwîd, učenje Qur’âna na način da se njegovo značenje ne promijeni.