Značenje svih vrsta Tawhîda

Značenje svih vrsta Tawhîda

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (1/54/9772)

Pitanje: Koje je značenje Tawhîda ar-Rubûbijjah, Tawhîda al-Ulûhijjah, i Tawhîda al-Asmâ’ was-Sifât?

Odgovor: Tawhîd-ur-Rubûbijjah je vjerovanje u Allâhovu svemoćnost; da je On Jedini Stvoritelj stvorenja, da On Jedini sve održava i opskrbljuje, da On Jedini daje život i smrt, i slično.

Tawhîd-ul-Ulûhijjah je iskrenost u `ibâdah kao što je namaz, post, Zakâh, zakletve i žrtvovanje životinja.

Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât je govor o Allâhovim imenima i svojstvima isključivo na način kako je to radio On i Njegov poslanik صلى الله عليه وسلم, davajući Mu ista imena i svojstva kojima On Sebe naziva, bez uspoređivanja i nalikovanja Njegovih imena i svojstava imenima i svojstvima Njegovih stvorenja, iskrivljavanja njihovih značenja i negiranja (Njegovih imena i svojstava).