Značenje imena as-Samad

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Šarh al-`Aqîdah al-Wâsitijjah (1/160)

Rečeno je da as-Samad znači savršen u Svome znanju, snazi, mudrosti, moći, vlasti i svim ostalim osobinama.

Rečeno je da as-Samad znači Onaj koji nije šupalj i nema ni crijeva niti stomak. Zbog toga se kaže da su meleki Samad – jer ne jedu i ne piju. Ovo značenje se prenosi od Ibn `Abbâsa. Ono nije u suprotnosti sa prvim objašnjenjem, jer ukazuje na to da je On sam Sebi dovoljan i da nije u potrebi za Svojim stvorenjima.

Rečeno je da as-Samad znači Onaj kome se stvorenja okreću u potrebi.

Nijedno od ovih mišljenja nije u suprotnosti sa ostalima kada je u pitanju Allâh عَزَّ وَجَلَّ. Stoga kažemo da su sva objašnjenja potvrđena, jer među njima nema kontradiktornosti.