Značenje imena “al-Wâsi`” i “al-`Alîm”

Autor: Imâm Abûl-Mudhaffar Mansûr bin Muhammad as-Sam`ânî (umro 489)

Izvor: Tafsîr Sûrat-il-Baqarah (2/375)

Allâh عَزَّ وَ جَلَّ je rekao:

وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Allâh daje vlast kome On hoće. Allâh je neizmjerno darežljiv i Onaj Koji sve zna!” (2:247)

al-Wâsi` znači Onaj Koji posjeduje bogatstvo i daruje iz bogatstva.

al-`Alîm prema jednoj teoriji znači isto što i al-`Âlim. Drugi prave razliku između njih i kažu da al-`Âlim znači Onaj Koji zna šta je bilo – dok al-`Alîm znači Onaj Koji zna šta će biti.