Značenje hadîtha o slijeđenju Sunneta pravovjernih khalîfâ

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

 

Pitanje: Jedan od profesora na univerzitetu kaže da hadîth o slijeđenju Sunneta pravovjernih khalîfâ znači da se slijedi ono sa čime svi oni budu složni, a da govor samo jednoga od njih nije dokaz – sve dok se svi ne slože sa tim. Da li je ovaj govor ispravan i koje je značenje ovoga hadîtha?

Odgovor: To je pogrešno, a taj koji je to rekao je neuk – ili se igra sa vjerom. Dokaz njegove laži je primjer prvoga Adhâna (petkom), koji je propisao `Uthmân رَضِيَ اللهُ عَنْهُ da bi podsjetio ljude (na Džumu). Kada je on to učinio, muslimani su mu se pokorili i bili su ujedinjeni u slijeđenju njega – a nisu tražili da `Alî bude saglasan sa tim.

Ovdje se radi o dvije stvari:

1 – Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم  je to naredio kada mu je Allâh objavio da se Sunnah ovih khalîfâ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم – bilo da se radi o svima ili o pojedincu – neće razlikovati od Sunneta Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم  razlikom koja će prouzrokovati podjelu ili konflikt.

2 – Ukoliko se pojavi razilaženje, ono će biti vezano za stvari Idžtihâda, kao kada je `Uthmân رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (klanjao puni namaz) na Mini; ljudi su klanjali za njim osuđujući ga, ali on je bio Mudžtahid i time su ga opravdali. Nisu se dakle digli protiv njega onako kako bi se digli protiv nevjernika. Primjera ima mnogo.

Taj profesor je dakle neuk ili se pretvara – i to nije ispravno.