Značenje hadîtha “Hadždž je `Arafah”

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koje je značenje hadîtha Allâhovoga poslanika 

الْحَجُّ عَرَفَةُ

“Hadždž je `Arafah” (an-Nasâ’î 3016)?

Odgovor: To znači da je boravak na `Arafatu najveći stub (Rukn) Hadždža – a ne da je to cijeli Hadždž. Hadždž ima četiri stuba, sedam obaveza – kao i preporučene stvari. Hadždž se dakle sastoji od mnogo djela, ali je boravak na `Arafatu najveće među njima. To podsjeća na riječi Allâhovoga poslanika 

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

“Dova je `ibâdah” (Abû Dâwûd 1479 i at-Tirmidhî 3232)

To znači da je dova najveći stub `ibâdeta.