Značenje Barzakha

Autor: Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî

Izvor: Muntaqâ at-Tadhkirah, strana 149

Hannâd bin as-Sirrî je rekao:

“Muhammad bin Fudhajl i Wakî su nam prenijeli, od Fitra, koji je rekao: “Upitao sam Mudžâhida o Allâhovim تَعَالَى riječima:

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

“Pred njima će prepreka biti sve do Dana kada će oživljeni biti.” (23:100)

On je odgovorio:

“To je faza između života i ponovnoga oživljenja.”

Kada su aš-Ša`bîju rekli da je osoba umrla, on je rekao:

“On nije ni u o ovome životu – ni u životu nakon ovoga. On je u Barzakhu.”

Prema arapima “Barzakh” znači prepreka između dvije stvari. Na primjer je Allâh تَعَالَى rekao:

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

“A između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.” (25:53)

To znači prepreku. Isto važi za značenje âjeta i da je to vremenski period od smrti do Sudnjega Dana. Onaj ko umre, završava u Barzakhu. U to spadaju između ostaloga Allâhove تَعَالَى riječi:

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

“Pred njima će prepreka biti sve do Dana kada će oživljeni biti.” (23:100)