Životinje koje se ne smiju žrtvovati za Udhhijah

Životinje koje se ne smiju žrtvovati za Udhhijah

Autor: Imâm Abû Jûsuf bin `Abdil-Barr al-Qurtubî

Izvor: al-Istidhkâr (5/214)

Mâlik je prenio od `Amra bin al-Hârith, od `Ubajda bin Fajrûz, od al-Barâ’ bin `Âzib koji je rekao:

“Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم je bio upitan koje se životinje trebaju izbjegavati za Dhahâjâ (klanja Qurbâna). On je pokazao svojom rukom i rekao: “Četiri.” al-Barâ’ je pokazao svojom rukom i rekao: “Moja ruka je kraća od ruke Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسل: “Hromu životinju čija je hromost jasna, ćoravu životinju čija je ćoravost jasna, bolesnu životinju čija je bolest jasna, slabašnu životinju sa nedostatkom masnoće.”

Što se tiče četiri spomenuta nedostatka u hadîthu, o njima postoji saglasnost među učenjacima. Nije mi poznato da su učenjaci nesaglasni o njima. Opšte je poznato da su ovime obuhvaćeni i nedostaci koji imaju isto značenje kao i ovi. Ukoliko nije dozvoljeno žrtvovati ćoravu životinju, još je više nedozvoljeno žrtvovati životinju koja je slijepa. Ukoliko nije dozvoljeno žrtvovati hromu životinju, još je više nedozvoljeno žrtvovati životinju koja je sakata, i tako dalje.

U hadîthu se takođe nalazi dokaz da je životinju sa jednostavnom bolešću dozvoljeno žrtvovati. Isto važi i za blago hromu životinju koja šepa za drugim životinjama. Ovo se zasniva na poslanikovim صلى الله عليه وسلم riječima:

“Hromu životinju čija je hromost jasna… Bolesnu životinju čija je bolest jasna.”

Isto važi ukoliko bi se na oku nalazila mala mrlja:

“Ćoravu životinju čija je ćoravost jasna.”

Isto važi za mršavu životinju koja nije previše mršava:

“Slabašnu životinju sa nedostatkom masnoće.”