Zinâlučar nije uznevjerovao

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: U vezi sa hadîthom Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ

“Zinalučar nije vjernik dok čini zinaluk” (al-Bukhârî 2475 i Muslim 57)

Da li je to dokaz da je zinalučar nevjernik?

Odgovor: Ne, to znači da njegov îmân nije potpun. Hadîth dakle negira potpunost îmâna – a ne îmân kao cjelinu. Zinâlučar dakle nije uznevjerovao; to je vjerovanje Khawâridž.