Ženske čarape su samo sigurnosna zaštita

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: Makânat-ul-Mar’ah fil-Islâm, strana 649

Pitanje: Da li je preporučeno ili obavezno da žena nosi dugu odjeću? Može li se nositi kraća odjeća ukoliko se obuku čarape tako da se uopšte ne vidi cjevanica? Da li ženska odjeća treba da bude dhirâ`a [1] od članaka ili od koljenâ?

Odgovor: Žena treba pokriti svoje cijelo tijelo da ga muškarci ne vide. Zato ona smije nositi dugu odjeću da bi mogla pokriti svoje pete, dok muškarac ne smije nositi odjeću ispod članaka. To dokazuje da žena mora pokriti svoje cijelo tijelo. Ukoliko ona obuče čarape, to je samo sigurnosna zaštita. To je preporučeno. Na to ona mora nositi dugu odjeću, što se spominje u hadîthu.

1 – [dužina od lakta do vrha najdužega prsta]