Ženino učenje Qur’âna tokom postporođajnog krvarenja

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah (umro 728)

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (21/636)

Pitanje: Da li je ženi sa postporođajnim krvarenjem dozvoljeno da uči Qur’ân? Da li je dozvoljeno imati seksualni odnos sa njom prije nego što prođe četrdeset dana? Da li je nakon četrdeset dana dozvoljeno imati seksualni odnos sa njom prije nego što se okupa?

Odgovor: Sva hvala pripada Allâhu. Što se tiče seksualnog odnosa prije prestanka krvi, to je zabranjeno prema saglasnosti svih imâma.

Ukoliko njena krv prestane prije nego što prođe četrdeset dana, ona se treba okupati i obavljati namaz. Muškarcu međutim nije dozvoljeno imati seksualni odnos sa njom prije nego što prođe četrdeset dana.

Što se tiče njenog učenja Qur’âna, ona ga ne treba učiti – osim u slučaju da se boji da će ga zaboraviti. Ukoliko se boji da će ga zaboraviti, neka ga uči – prema jednom od dva stava učenjaka.

Kada krv prestane, ona se treba okupati, učiti Qur’ân i obavljati namaz prema saglasnosti. Ukoliko se ne može okupati zbog manjka vode ili bojazni da će joj voda naškoditi i slično, učinit će Tajammum i činiti ono što običava činiti nakon kupanja – a Allâh zna bolje.