Ženino putovanje sa majkom i zetom

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li se ženino putovanje sa majkom i zetom smatra putovanjem bez Mahrama?

Odgovor: Da. Ona ne smije putovati bez Mahrama. Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allâha i Sudnji Dan da putuje bez Mahrama.