Ženino putovanje avionom unutar zemlje

Ženino putovanje avionom unutar zemlje

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno da putuje sama avionom ukoliko neće napuštati zemlju?

Odgovor: To je nepokornost Allâhovome poslaniku صلى الله عليه وسلّم koji je rekao:

“Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allâha i Sudnji Dan da putuje bez Mahrama.”

Ne igra ulogu da li ona leti, hoda, vozi auto, jaše devu ili drugu životinju. Hadîth je sveobuhvatan. Šta može specifikovati hadîth? Hadîth jedino može specifikovati dokaz.

Žena je u potrebi za Mahramom iako leti avionom – možda je u avionu još i više u potrebi za Mahramom. U avionu je gužva i mnogo je ljudi. Neko joj mora pružiti zaštitu. Ko će je nositi i brinuti se o njoj ukoliko se razboli? Ko će je dočekati ukoliko avion bude prinuđen da sleti u drugu zemlju? Gdje će otići? Ignorišite gluposti koje potiču od ljudi koji olako gledaju na stvari.