Ženina providna, kratka i uska odjeća u društvu drugih žena

Ženina providna, kratka i uska odjeća u društvu drugih žena

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: al-Liqâ’ aš-Šahrî (47 B)

Pitanje: Ljeti se povećava broj vjenčanja i grijeha među ženama, jer se oblače u kratku, providnu i druge vrste odjeće koja otkriva veliki dio tijela. Neke sestre dozvoljavaju ovu odjeću ženama u društvu žena i govore da učenjaci samo zabranjuju tu odjeću zato što vodi ka harâmu, da je odjeća u principu dozvoljena i da je `Awrah ženama u društvu žena ono što je između pupka i koljenâ. Na osnovu toga one pokrivaju samo taj dio tijela kada su sa drugim ženama. Nadamo se objašnjenju sa dokazima. Da li je tačno da je `Awrah žene ono što je između pupka i koljenâ kada je u društvu žena?

Odgovor: Tačno je da se zna desiti ono što je spomenuto u pitanju. Žene znaju doći na zabave u tankoj i kratkoj odjeći, namirisane parfemima, ili druga iskušenja. To je zabranjeno. Nije dozvoljeno. Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

“Dvije vrste stanovnika vatre još nisam vidio: Ljude koji će sa sobom nositi bičeve kao kravlje repove kojima će udarati ljude i žene koje su obučene a gole, Mumîlât Mâ’ilât. Glave su im kao devlje grbe uzdignute, i one neće ući u Džannah niti će osjetiti njegov miris, koji se osjeti sa te i te udaljenosti. ” (Muslim 2128)

Učenjaci su objasnili riječi “obučene a gole” i rekli da to znači da na sebi imaju kratku, providnu ili utegnutu odjeću. Učenjaci su dali sva ova objašnjenja.

`Awrah žene nije kao `Awrah muškarca. Ona je ozbiljnija. Zato kažemo da je `Awrah žene u društvu druge žene kao `Awrah muškarca u društvu drugoga muškarca. To međutim ne znači da ona samo mora pokriti ono što je između pupka i koljenâ kada je sa drugim ženama. Niko od učenjaka nikada nije ovo rekao. Ovo ne rade čak ni nevjernice. Čak i one oblače nešto što sakriva njihovo poprsje ili makar grudi. Može li se zamisliti da čisti i očišćeni islâmski Šarî`ah dozvoljava ženi da drugoj ženi pokazuje sve osim onoga što je između pupka i koljenâ? To je neshvatljivo. Odijevanje žene treba biti skromno. Šajkh-ul-Islâm رحمه الله je rekao da su žene ashâbâ na sebi imale haljine koje su pokrivale sve od ručnoga zgloba do gležnja kada su bile u kući. Kada su međutim bile vani, Šarî`ah im je dozvolio da obore krajeve haljina za dužinu ruke da bi pokrile stopala. Drugim riječima, ženino odijevanje nije kao odijevanje muškarca. Zato poslanik صلى الله عليه وسلم nije rekao:

“Muškarci koji su obučeni a goli…”

Uprkos tome je rekao:

“Muškarac ne smije gledati u stidna mjesta (`Awrah) drugoga muškarca, a žena ne smije gledati u stidna mjesta (`Awrah) druge žene.”

Napravio je međutim razliku između odjeće muškarca i odjeće žene. Rekao je o ženama:

“… žene koje su obučene a gole…”

Ali nije rekao:

“Muškarci koji su obučeni a goli…”

Zato što je u redu da muškarac pokaže svoje grudi ili cjevanicu i listove drugom muškarcu. To međutim žena ne smije drugoj ženi.

U vezi toga da se ovo zabranilo zato što vodi ka harâmu, znači li to da čovjek može raditi šta hoće? Nikada. Šarî`ah ima pravila koja regulišu djela. Ne može bilo ko učiniti šta želi i reći da djelo vodi ka nečemu drugome. Ako sredstvo ne dovodi do nečega zabranjenoga danas, dovodi sutra. Zato je odjeća koja se spominje u pitanju zabranjena, uključujući i žene u društvu žena.

[(Imâm an-Nawawî je rekao: “Rečeno je da Mâ’ilât znači žene koje su neposlušne Allâhu i ne čuvaju ono što su dužne čuvati, dok su Mumîlât one koje uče druge svojim lošim djelima. Takođe je rečeno da su Mâ’ilât Mumîlât žene koje kočoperno hodaju sa svojim ramenima. Rečeno je i da Mâ’ilât imaju razdjeljke koji su frizure prostitutki, dok Mumîlât češljaju druge žene na ovaj način.”) Šarh Sahîh Muslim (14/92)]