Ženin namaz pomračenja sunca u džamiji

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

Pitanje: Koji je propis za ženin namaz pomračenja sunca kod kuće? Da li je ženi dozvoljeno klanjati u džamiji?

Odgovor: Ona treba klanjati u džamiji, jer su žene ashaba prisustvovale namazu pomračenja sunca u vrijeme Allâhovog poslanika . A dozvoljeno joj je i klanjati kod kuće.

Ispravno mišljenje je da je namaz pomračenja sunca kolektivna obaveza (ukoliko je jedan dio ljudi izvrši, obaveza spada sa ostalih, a ukoliko je niko ne izvrši, svi su griješni). Namaz pomračenja sunca je obavezno uspostaviti u mjestu, ali ne u svakoj džamiji. Najbolje je da se namaz pomračenja sunca obavlja u džamijama u kojima se klanja Džuma. Tako kažu učenjaci, a čini se da je to i u skladu sa Sunnetom. Allâhov poslanik je okupio ljude na jednom mjestu, a zatim je učio na način koji je dokaz da se radilo o javnom okupljanju za namaz. Učio je naglas po danu, a nije mi poznato da se uči naglas po danu ukoliko se ne radi o javnom okupljanju za namaz – kao za Bajram namaz, Džuma namaz i namaz za kišu. To dokazuje da je najbolje da se muslimani okupe u džamijama u kojima se klanja Džuma. To je takođe najbolje sa tačke gledišta da će khatîb nakon namaza održati khutbu ljudima.