Ženin namaz kod kuće u Makki i Madîni

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: Makânat-ul-Mar’ah fil-Islâm, strana 616

Pitanje: Opšte je poznato da je ženi bolje da obavlja namaz u kući nego u džamiji. Da li žena ima višestruku nagradu namaza obavljenog u Svetoj džamiji u Makki i poslanikovoj صلى الله عليه وسلم džamiji ako klanja kod kuće umjesto u tim džamijama?

Odgovor: Što se tiče Makke, nagrada je višestruka u cijelome Haramu. Ako žena klanja kod kuće u Makki, imati će إن شاء الله višestruku nagradu.

Što se Madîne tiče, višestruka nagrada važi samo za poslanikovu صلى الله عليه وسلم džamiju. Ako se žena potčini poslanikovim صلى الله عليه وسلم riječima i klanja kod kuće u Madîni, nadamo se da će dobiti veliku nagradu za svoje djelo i dobru namjeru والله أعلم.