Ženin izlazak u kupovinu sa mužem ili Mahramom

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Koji je propis da pokrivena žena izađe u kupovinu sa svojim mužem ili Mahramom – da obavi nešto što se ne bi moglo obaviti bez njenog prisustva?

Odgovor: U redu je da žena izađe sa svojim mužem u kupovinu ukoliko je pokrivena. On je dužan da je prati tokom puta i boravka u trgovinama, da joj pruži zaštitu i da pazi na nju.