Ženin devedesetominutni avionski let bez mahrama

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koji je propis da žena sama putuje avionom ukoliko let ne traje duže od sat i po?

Odgovor: Allâhov poslanik ﷺ je rekao da ženi nije dozvoljeno putovati dva dana bez svoga muža ili mahrama (Muslim 827) – što znači dva dana na jahalici, oko 80 kilometara. Ona dakle ne smije putovati bez mahrama, bez obzira da li putuje avionom, autom, na jahalici – ili pješice.

Ona čak ne smije ni obaviti hadždž bez mahrama; jedan čovjek je bio izabran za bitku, pa je rekao Allâhovom poslaniku ﷺ da mu žena namjerava obaviti hadždž – nakon čega mu je Allâhov poslanik ﷺ rekao da ide obaviti hadždž sa svojom ženom (al-Bukhârî 3006, 3061, 5233 i Muslim 1341). Oslobodio ga je džihâda da bi obavio hadždž sa ženom!

Sada neki govore da žena može letjeti bez mahrama ako putuje sa džematom. Govor Allâhovog poslanika ﷺ je sveobuhvatan i bez izuzetaka. Važi za sva vremena, sva mjesta i sve okolnosti. Žene koje se boje Allâha moraju dakle putovati sa mahramom, dok će oni koji traže rupe u zakonu i pitaju one koji im izdaju fetve koje im pašu polagati račun kod Allâha.