Ženi je zabranjeno nositi hlače jer je to oponašanje muškaraca

Autor: al-Ladžnah ad-Dâ’imah

Izvor: Fatâwâ al-Ladžnah ad-Dâ’imah (17/101)

Pitanje: Smije li žena nositi hlače kada je u prisustvu svojih muških Mahârim (mahremâ)?

Odgovor: Žena ne smije nositi hlače, jer je to oponašanje muškaraca.