Ženi je zabranjeno da putuje sama bez obzira na način putovanja

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: Makânat-ul-Mar’ah fîl-Islâm, strana 574

Danas se uz pomoć auta ili aviona za par sati može preći razdaljina koja odgovara putovanju od jednoga, dva ili tri dana. Propis je međutim i dalje isti. On se ne mijenja. Ženi nije dozvoljeno da putuje sama ukoliko se radi o putovanju od 80 kilometara ili više. Ne igra ulogu da li će ona hodati, jahati na jahalici, putovati autom, avionom ili bilo kojim drugim prevoznim sredstvom. Ne igra ulogu ni da li je ona tokom putovanja sama ili sa mnogo saputnika. Sve dok sa njom nije njen Mahram, njoj nije dozvoljeno da putuje sama bez obzira da li ide na Hadždž ili bilo gdje drugo.