Ženi je dozvoljeno da radi iako nije u potrebi za novcem