I žene moraju imati znanje o pitanjima manhadža

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad al-Madkhalî (umro 1435)

Izvor:

 

Pitanje: Šta vi smatrate o onima koji govore da ženama nije obavezno učiti stvari vezane za manhadž – i da su jedino dužne učiti o Tawhîdu?

Odgovor: Žena je dužna isto što i muškarac po pitanju vjerskog znanja o `Aqîdi, `ibâdetu, manirima, lijepom suživotu i povjereništvu. Dužna je dakle isto što i muškarac. Znanje se dijeli na dvije vrste. Postoji znanje koje moraju posjedovati svi – te znanje koje moraju posjedovati samo neki. Znanje koje moraju posjedovati svi obuhvata sve muškarce i žene koji su odgovorni za svoja djela. Što se tiče znanja koje moraju posjedovati samo neki, dovoljno je dakle da ga posjeduju neki – da bi sa drugih spala odgovornost toga.

Ženi dakle nije dozvoljeno da ne studira šerijatska znanja. Nju naprotiv treba podržati u tome, tako da posjeduje znanje o svojoj vjeri – te da i druge može podučavati.