Žena želi putovati sa djeverima i svekrvom

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Živim sa familijom moga muža, a oni će putovati daleko. Ne mogu ostati sama kod kuće, a moj muž nije prisutan. Smijem li putovati sa njima, dakle sa djeverima i svekrvom, uzimajući u obzir da se moj muž slaže sa tim – a on nam se ne može pridružiti zbog posla daleko od kuće? Ja ne mogu otići sa njim, a ne mogu ni ostati sama u kući muževe familije.

Odgovor: Tvoji djeveri nisu tvoji mahrami, a ti ne smiješ putovati bez mahrama. Ili će tvoj muž doći i putovati sa tobom – ili ćeš ostati u mjestu prebivališta dok on ne dođe.