Žena želi odviknuti dijete od dojenja da bi obavila Hadždž

Žena želi odviknuti dijete od dojenja da bi obavila Hadždž

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je ženi dozvoljeno odviknuti svoje devetomjesečno dijete od dojenja da bi obavila svoj obavezni Hadždž?

Odgovor: Nemoj škoditi djetetu. Ne, to nije dozvoljeno. Ukoliko je dijete u potrebi za dojenjem, ne smiješ mu naškoditi zbog obavljanja Hadždža. Ostani kući da dojiš dijete, a obavi Hadždž slijedeće godine.