Žena u kući klanja kada nastupi vrijeme

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: Makânat-ul-Mar’ah fil-Islâm, strana 614

Pitanje: Kada žena treba obaviti namaz u kući? Nakon Adhâna ili nakon Iqâmeta?

Odgovor: Kada nastupi vrijeme. Žene u kući mogu klanjati bez da čekaju Iqâmah. Trebaju klanjati nakon što čuju Adhân, pod uslovom da je Mu’adhdhin pozvao na namaz nakon što je nastupilo vrijeme. One mogu klanjati i kasnije والله أعلم.